Bijbelstudie Prediker dag 2

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 2. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 02.

Prediker dag 02

Dag 2: jouw verhaal

Mijn man groeide op in de situatie van gescheiden ouders. Het gevolg was dat hij in zijn tienerjaren bij zijn grootmoeder woonde. Het verhaal van mijn man begint met het verhaal van zijn ouders. Hun strijd werd zijn strijd toen hij worstelde met zijn kleine wereld die uit elkaar viel.

We hebben allemaal een verhaal. Onze verhalen beginnen altijd met onze vader en moeder en de strijd en overwinningen van onze kindertijd. Dat is wat ons vormt. En daarom proberen we vandaag te ontdekken wat de auteur van Prediker heeft gevormd.

Lees 2 Samuël 11 vers 1 t/m 5 en vers 14 t/m 17. Wat deden de ouders van Salomo verkeerd?

 

We zien in de bovengenoemde passage dat Salomo’s vader David niet alleen een affaire had en de man vermoordde, maar ook dat Bathseba zwanger raakte. Vrienden, dat was niet goed. Het is duidelijk dat dit de Heere niet behaagde.

Wat gebeurde er met deze baby volgens 2 Samuël 12 vers 15 t/m 18?

 

Lees nu over de geboorte van Salomo en schrijf 2 Samuël 12 vers 24 hieronder op.

 

De Hebreeuwse naam voor Salomo is Shalom, wat ‘vrede’ betekent. Nadat David berouw had over zijn zonde, had hij nu vrede met God gevonden.

Vrede. Verlangen we niet allemaal naar vrede – vrede met God, vrede met anderen en vrede voor onze innerlijke onrust? Als we de dagboeken van Salomo lezen in het boek Prediker, dan zullen we een man zien die op zoek is naar rust en aan het einde vindt hij die.

reflectievraag Prediker dag 2 , Bijbelstudie Good Morning Girls
Gedurende alle tijden en generaties onderzoeken en verkennen mensen de dingen en vragen van het leven. Vragen zoals: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de betekenis en het doel van mijn leven?

Wat is het verhaal van je ouders en op welke manier is het verstrengeld met jouw verhaal? Ervaren zij vrede?

 

We zijn niet alleen in onze strijd om voldoening te vinden. Al eeuwenlang verlangen mensen ernaar.

In Johannes 10 vers 10b zegt Jezus: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Jezus is de enige ware Bron van leven en Hij geeft het in overvloed!

Heb je ervoor gekozen om Jezus te volgen? Wat is de belofte van Romeinen 10 vers 13?

 

Op het moment dat je gered bent, verandert je verhaal! De vrede van God is met je. Hij maakt alle dingen nieuw! Los van het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus, is er geen voldoening in dit leven ‘onder de zon’.

Vergezel me de komende weken als we beginnen met het leven van een tevreden, overvloedig en zinvol leven dat alleen te vinden is in God.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.