Bijbelstudie Prediker dag 16

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 16. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 16.

Prediker dag 16

dag 16: dromen tot eer van God

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 4 vers 17 t/m Prediker 5 vers 6.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Van nature is de mens instinctief religieus. We verlangen ernaar om iets te aanbidden. Maar sommigen hebben religie tot een vertoning gemaakt, door op zondag naar de kerk te gaan, te bidden en geloften te doen, maar de andere zes dagen van de week in strijd met Gods Woord te leven.

Op welke manier bereid jij je voor op gezamenlijk aanbidden voordat je Gods huis binnengaat?

 

Hebreeën 10 vers 24 t/m 25 zegt:
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Ons is als gelovigen geboden om samen te komen. Het is niet optioneel, maar de manier waarop we komen doet er ook toe.

Welke sterke waarschuwing geeft Salomo in Prediker 4 vers 17?

 

Salomo attendeert op de manier waarop we tot God naderen en de manier waarop we tot Hem spreken. Wat leer je over het gebruik van je woorden wanneer je tot God spreekt, volgens Prediker 5 vers 1 en 2?

 

Wat zegt Spreuken 29 vers 20 over iemand die roekeloos is met woorden?

 

Langzaam, voorzichtig, bedachtzaam en oprecht spreken tegen God is een indicatie van wijsheid. In de Bergrede leert Jezus:

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.” Mattheüs 6 vers 7

God is niet onder de indruk van onze vele woorden als we bidden.

In Prediker 5 vers 3 t/m 6 worden we gewaarschuwd met betrekking tot het maken van geloften aan God. Op welke manier moeten we die doen volgens Salomo?

 

In het Hebreeuws is het woord ‘gelofte’ het woord ‘nedar’, wat betekent: iets beloven te doen of te geven aan God.

Noem een paar voorbeelden van geloften of beloften die je vrijwillig aan God hebt gemaakt.

 

In vers 5 zien we een excuus voor het breken van een gemaakte gelofte. Wat is een veelvoorkomend excuus? En hoe reageert God op onze gebroken geloften?

 

Steeds als er een boodschapper van God of een priester van de tempel kwam om de gelofte te innen die gemaakt was (waarschijnlijk een financiële toezegging of gift), dan wilde het individu vrij zijn van hun belofte aan God.

Als geloften zijn gemaakt met ons beste kunnen, dan moeten ze worden gehouden. Dat geldt ook voor huwelijksgeloften.

In dit gedeelte worden de woorden ‘droom’ en ‘dromen’ twee keer genoemd (vers 2 en 6). Wat is de waarschuwing met betrekking tot dromen?

 

“Daarom: vrees God!” (vers 6)

We leven in een wereld waar het motto richting onze kinderen is: droom groot! Als ze het zich kunnen voorstellen, kunnen ze het doen. Prediker vertelt ons dat dromen met veel zaken en ijdelheid gepaard gaan. Om het anders te zeggen, dromen gaan gepaard met een veelheid aan hard werken en soms wordt dat harde werken vluchtig als het niet de wil van God is.

We moeten elke droom in gebed voor Gods troon leggen en wachten en luisteren en Gods wil voor ons leven zoeken.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 16, Good Morning Girls

Zoals vers 1 zegt: “God is in de hemel en u bent op de aarde”. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. We moeten niet overhaast aan elke gril toegeven en geloften aan God maken. Soms zijn we middenin onze dromen geneigd om aan God te beloven dat een bepaald percentage van wat we bereiken zal gaan naar de hongerigen om hen te voeden of om een weeshuis te bouwen. Maar al te vaak komt het geld binnen en is de gelofte om het aan God terug te geven, verbroken.

Laten we niet overhaast zijn. Laten we ons houden aan onze geloften aan God. Bid nu en geef je dromen aan de Heere, voor Zijn glorie!