Bijbelstudie Rust en laat los dag 10

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Rust en laat los dag 10. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Rust en laat los – tekst dag 10.

Bijbelstudie Rust en laat los dag 10, Good Morning Girls

 

Dag 10: rust bij je Bruidegom

“Die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek dit met het oog op Christus en de gemeente.” Efeze 5 vers 31 – 32

De diepste en meest intieme relatie op aarde is die van een man en vrouw. God houdt niet alleen van jou als Zijn schepsel, zoals een herder van zijn schapen houdt, zoals een vriend van een vriend houdt of zoals een vader van zijn kind houdt; maar Hij houdt van jou zoals een man van zijn vrouw houdt.

Vrienden, het gedeelte van vandaag in Efeze 5 is altijd favoriet bij mij geweest. Gods Woord zegt dat het huwelijk een groot mysterie is omdat het bedoeld is als een levend voorbeeld van Christus en de gemeente. Dit is waarom God scheiding haat: omdat het geen juiste weergave is van Zijn eeuwige verbond dat Hij met ons gemaakt heeft. Christus legde Zijn leven neer voor Zijn bruid. Er is geen grotere liefde dan de liefde van onze Bruidegom: Jezus!

Zijn liefde is groter dan de liefde van welke man dan ook. Als je een prachtige man hebt: verheug je en geniet van de zegen die je is gegeven. Maar als je dat niet hebt, laten de mislukkingen van je man niet de intimiteit vernietigen die God met jou wil hebben. God is relationeel. Hij wil met je leven. Hij achtervolgt jou en zal voor je vechten; ook als je man dat niet doet.

Openbaring 19 vertelt ons dat we Jezus op een dag zullen zien van aangezicht tot aangezicht, op de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Wij zullen Zijn bruid zijn en Hij zal onze Bruidegom zijn. Wat een prachtige dag zal dat zijn! Maar we hoeven niet te wachten om te genieten van intimiteit met Jezus; we kunnen ons nu al koesteren in die liefde. Blijf elke dag dicht bij Hem. Vertrouw Hem. Hij houdt zoveel van je.

Reflectievraag dag 10:

Als je aan het einde van deze week kijkt hoeveel God van je houdt en jou achtervolgt, is er dan een reden om niet bij God te rusten? Breng de dingen die je nog steeds bezighouden in gebed bij Jezus. Vraag Hem om de leugens weg te nemen die de vijand je vertelt en vraag Hem om je rust te geven.

Te lezen Bijbelgedeelte:

Efeze 5 vers 25 – 32.