Bijbelstudie Prediker dag 27

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 27. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 27.

Prediker dag 27

Dag 27: leven door geloof

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 11 vers 1 t/m 5.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Laten we eens kijken naar vers 1 en 2. Commentaren leggen uit dat dit verwijst naar het zaken doen in graan door het op een schip te laden en het uit te laten varen om verhandeld te worden – werp het over het water. De koopman haalde zijn oogst binnen, zond het uit om te verkopen en ontving een betaling terug.

Zie jij risico’s bij het opvolgen van Salomo’s advies in vers 1?

 

Als de koopman zijn schip wegstuurt, kan hij niet meer controleren wat er op het water zal gebeuren. Het weer is onvoorspelbaar en er kunnen stormen komen die een schipbreuk veroorzaken. Er kunnen vijandelijke schepen zijn die aanvallen en de lading stelen. Maar de schepen kunnen ook veilig op hun bestemming aankomen en terugkeren met overvloedige aanvoer en benodigde goederen.

Wat zal een wijs koopman of handelaar nog meer doen volgens vers 2?

 

Omdat rampen mogelijk zijn, zal hij afwisselen en zijn lading verzenden met zeven of acht verschillende schepen. Hij heeft dan veel meer kans om een rendement op zijn investering te ontvangen, in plaats van te verliezen als hij zijn lading op slechts één schip zou zenden.

Laten we deze verzen eens geestelijk bekijken. Het leven biedt aan niemand van ons garanties zoals Salomo zegt in vers 2: “want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal”. Maar dat geeft ons geen excuus voor inactiviteit. Hoewel we toekomstige omstandigheden niet kunnen controleren, moeten we ons niet terugtrekken van het leven te leven door in onze bedden te kruipen en de dekens over ons hoofd te trekken.

Vers 1 en 2 beginnen allebei met een woord van actie. We moeten ‘werpen’ en we moeten ‘verdelen’. God wil dat wij ons leven leven zónder angst voor de toekomst en mét passie en enthousiasme. We moeten uit onze comfortzone stappen en anderen én de Heere dienen. Soms kan dit betekenen dat je risico’s moet nemen, maar we doen het door geloof in Hem en allemaal tot Zijn eer.

Lees Prediker 11 vers 3 t/m 5. Net zoals de koopman van vers 1 en 2 risico’s moest nemen om succesvol te zijn, zo doet de boer dat ook. Een groot deel van de overvloedige oogst van een boer is afhankelijk van het weer, die – zoals we eerder al zeiden – onvoorspelbaar en oncontroleerbaar is door mensen. Daarom is de boer volledig overgeleverd aan de weldaad van de natuur, aan de weldaad van een wolk gevuld met regen of aan de situatie van omgevallen bomen.

Wat zal een boer niet doen volgens vers 4 als hij voorzichtig en overdreven bezorgd is over wat voor weer het wordt?

 

Vers 4 spreekt over een boer die zich voortdurend zorgen maakt over het weer, wachtend op precies het juiste moment of de perfecte omstandigheden om te planten of te oogsten. Als het te winderig is, zal hij niet uitgaan om het zaad te zaaien of planten. Als het er regenachtig uitziet, zal hij niet naar buiten gaan om zijn oogst binnen te halen. Als hij te lang wacht, zal hij de gelegenheid missen om het zaad te zaaien en dan zal hij natuurlijk niets hebben om te oogsten.

Dit principe is door de hele Bijbel heen opgenomen. Lees 2 Korinthe 9 vers 6. Wat zegt dit over zaaien?

 

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 27, Good Morning Girls

We zeggen vaak dat we te jong, te oud, te druk, ongeschoold of slecht toegerust zijn. We zullen zeggen dat de timing niet goed is en we zullen uiteindelijk een heel leven wachten, totdat het te laat is. We zullen eindigen met niets volbracht te hebben voor de Heere. God wil dat we het druk krijgen voor Hem. God vraagt alleen om onze trouw, omdat elk succes of oogst die volgt niet aan ons is, maar aan Hem. Zoals de apostel Paulus de gemeente van Korinthe herinnert in 1 Korinthe 3 vers 6: “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.” Daarom gaat alle eer naar God en God alleen.

Prediker 11 vers 5 spreekt over God als Schepper van alles. Niemand kan volledig begrijpen hoe een kind wordt gevormd in de buik van de moeder. Het is een wonder. We hebben vandaag de dag moderne technologie en echo’s tot onze beschikking om een kind te bekijken dat groeit in de buik van de moeder.

En toch weten we niet alles. Waarvan zegt Salomo in vers 5 specifiek dat we het niet weten over een ongeboren kind? (In de Engelstalige ESV Bible staat: “as you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb”)

 

Het gaat ons vermogen te boven om te begrijpen hoe de geest (dit woord zou ook vertaald kunnen worden met adem) in ons lichaam komt. Dit is een mysterie dat alleen onze Schepper God kan verklaren.

Prediker 12 vers 7 spreekt over het – na onze dood – terugkeren van onze geest naar God, Die het gegeven heeft. De Herziene Statenvertaling zegt: “het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.

God ademt in elk levend wezen de adem van het leven. Wanneer we onze laatste adem uitblazen op aarde, zal onze geest terugkeren naar God, de Gever van het leven. Laat ons, op die dag, als we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht, gelovig bevonden worden. Laten we afsluiten in gebed en God vragen om ons meer geloof te geven voor de reis die nog voor ons ligt.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.