Bijbelstudie Prediker dag 8

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 8. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 08.

Prediker dag 08

 

dag 8: de ijdelheid van vermaak

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 2 vers 1 t/m 11.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Ik gebruikte vooral veel bruin/grijs.)

Is het je weleens opgevallen hoe kort het plezier van het leven is? Een paar zomers geleden kreeg mijn dochter een vlindernet. Vele dagen achtervolgde ze de vlinders voordat ze er één ving. Toen ze er eentje ving en die wilde bekijken, vloog de vlinder weg. Ze was zo teleurgesteld.

Met plezier is het hetzelfde. We kunnen het niet in een fles stoppen en bewaren. Alle mooie avonden, weekenden en vakanties komen tot een einde en we blijven zitten met onze eigen realiteit. Van nature zijn we allemaal plezier zoekers. We zijn altijd op zoek naar een goed gevoel. Dat betekent de ene keer dat we ernaar zoeken in relaties, een andere keer in eten of drinken, kleding, projecten, huizen, auto’s, vermaak en gelach.

In Prediker 2 begint Salomo met zichzelf in zijn zoektocht naar het doel. Steeds opnieuw zegt hij in dit gedeelte ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijzelf’. Hij keek niet naar een oudere mentor, ging niet naar zijn vader David of zelfs naar God voor de antwoorden. Hij besloot om dit helemaal zelf uit te zoeken.

Waar begon hij zijn zoektocht volgens vers 1 en 2?

 

Houden we allemaal niet van een goede comedie, serie of film? Spreuken 14 vers 13 zegt:

Ook bij het lachten zal het hart pijn lijden.

Wat is het volgende waar Salomo zijn zoektocht mee vervolgt volgens vers 3?

 

Efeze 5 vers 18 zegt ons om niet dronken van wijn te worden. Salomo gaf zich niet over aan dronkenschap, maar aan de ervaring van een goed glas wijn. Hij liet zich leiden door zijn fijne smaak, maar opnieuw was het een doodlopende weg. Dus rolt hij zijn mouwen op en gaat aan het werk.

Laten we, voordat we kijken naar zijn projecten, pauzeren en reflecteren.

reflectievraag Prediker dag 8, Bijbelstudie Good Morning Girls

Salomo vermeldt dat hij ook dwaasheid verkende. We weten allemaal van dwazen die veel gelukkiger lijken te zijn dan degenen die verstandig zijn. Salomo laat geen middel onbeproefd.

Lees vers 4 t/m 8. Waarop richtte Salomo zich tijdens het verzamelen?

 

Salomo probeerde een hemel op aarde te bouwen.

Toen mijn oudoom stief, verzamelde onze familie zich in zijn huis om het op te ruimen. Er werd een container op de oprit gezet voor alle spullen die versleten of nutteloos waren. We stapelden het vol. Een leven van hard werken en zwoegen ging rechtstreeks naar de vuilnisbak.

In Lukas 12 vers 15 waarschuwt Jezus:

Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht.
Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.

Heb je gekeken naar andermans huis of overvloed aan bezittingen en was je er jaloers op? Wees niet jaloers. Zoals we zien bij veel beroemde zangers en acteurs die zelfmoord pleegden, zijn deze dingen een luchtspiegeling. Ze leiden niet tot vrede en geluk.

Denk eens aan al de bijvrouwen die Salomo had. 1 Koningen 11 vers 3 vertelt ons dat hij 700 vrouwen en 300 bijvrouwen had. Dat is genoeg om op elk moment van de dag een vrouw te hebben om aan zijn seksuele behoefte te voldoen. Maar tegelijk met deze vrouwen kwam jaloezie, geroddel en onderlinge strijd.

Helaas zijn er vandaag de dag velen die in de val van pornografie zijn gelopen. Ze hebben er elk moment van de dag toegang toe om aan hun sensuele behoeften tegemoet te komen, maar hen is een leugen verkocht. Het is een lege nutteloze leugen die aan hun leven vreet zoals kanker.

Wat concludeert Salomo met betrekking tot zijn projecten en bezittingen volgens vers 9 t/m 11?

 

Salomo ontzag zichzelf niets en had plezier in zijn zwoegen.

Kolossenzen 3 vers 23 vertelt ons:

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.

Het is niet verkeerd om plezier te hebben in ons werk. De beroemde Olympisch renner Eric Liddell zei ooit: “God maakte me snel. En als ik ren, voel ik Zijn genoegen.”

Als onze projecten, dromen en doelen zijn waartoe God ons maakte en we doen ze voor de Heere, dan is er plezier. Salomo deed ze niet voor de Heere, maar voor zichzelf.

Zelfzuchtige inspanningen leiden tot een zinloos bestaan en onbevredigde verlangens.

Wat vertellen de volgende verzen ons over vermaak en aardse schatten?

Mattheüs 6 vers 19 t/m 21:

 

2 Timotheüs 3 vers 1 t/m 5:

 

We zijn niet gemaakt om plezier te vinden in de gaven die God ons geeft, maar juist in de Gever van die gaven.

In vers 11 “beschouwt” Salomo alles wat zijn handen hebben gedaan. In het Hebreeuws betekent “beschouwen” letterlijk iets of iemand onder ogen komen en recht in de ogen kijken.

Pauzeer een ogenblik en kijk je leven recht in de ogen.

Welke gaven heeft God je gegeven waarbij je moet stoppen om ze te gebruiken voor je eigen doelen en ermee starten om ze tot Zijn eer te gebruiken? (Denk aan een droom, een bezit, een positie of iets anders dat God op dit moment op je hart legt.)

 

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.

 

Lieve hemelse Vader,

Openbaar aan ons de dingen in ons leven die we zelfzuchtig hebben nagestreefd.
Verander ze in gaven die we gebruiken tot Uw eer.
Help ons om te wandelen in de waarheid die we vandaag hebben geleerd.

In de grote Naam van Jezus bidden wij. Amen.