Bijbelstudie Rust en laat los dag 15

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Rust en laat los dag 15. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Rust en laat los – tekst dag 15.

Bijbelstudie Rust en laat los dag 15, Good Morning Girls

Dag 15: je lasten met anderen delen

“Wat je doet, is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen.” Exodus 18 vers 17 – 18  

Trots weerhoudt ons ervan om toe te geven dat we Gods hulp nodig hebben. Een ander iets waar trots voor zorgt, is dat het ons weerhoudt om toe te geven dat we hulp van anderen nodig hebben.

Ik heb er altijd moeite mee gehad om mijn behoeften te uiten. Je hulpbehoevend voelen, maakt je klein. Trots als ik ben, wil ik sterk en bekwaam zijn. Vaak zoek ik antwoorden op mijn problemen door het lezen van goede boeken of blogberichten, maar die auteurs kennen mij niet persoonlijk en ze kunnen mij in het echte leven niet helpen mijn lasten te dragen.

Dit jaar heb ik mezelf klein gemaakt en ben ik naar familie en vrienden gegaan voor hulp. Ik ben ook naar een mentor gegaan en wat een zegen is zij voor mij geweest. Haar luisterend oor, haar begrip van Gods Woord, haar wijsheid om de rommelige delen van mijn leven te sturen en haar gebeden aan het einde van onze sessies zijn een balsem voor mijn ziel geweest.

Je moet stoppen met het alleen dragen van je zeer zware lasten. God wil het van je rug optillen en vaak gebruikt hij mensen om dat te doen.

In Exodus 18 probeert Mozes zijn taak alleen te doen en Jethro vertelde hem dat dit niet goed was. Het was een te zware last voor één man alleen en hij zou eraan bezwijken. Mozes luisterde naar de raad van Jethro en kreeg hulp. Doe vandaag hetzelfde. Maak jezelf klein en ga op hulp uit als je het nodig hebt.

Reflectievraag dag 15:
Is er iets in je leven waarbij je hulp nodig hebt? Wat houdt je tegen om hulp van vrienden of familie te krijgen? Als het trots is, maak jezelf klein. Als het komt omdat je het gevoel hebt dat je niemand hebt waar je naartoe kunt gaan, bid dan dat God een godvrezend iemand in je leven brengt en ga tot die tijd naar een dominee of mentor.

Te lezen Bijbelgedeelte:

Exodus 18 vers 13 – 27.