Bijbelstudie Prediker dag 18

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 18. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 18.

Prediker dag 18

Dag 18: hunkeren naar meer

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 6 vers 1 t/m 12. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

We besloten de studie van gisteren met te herinneren dat ware vreugde en tevredenheid een geschenk van God is. Nu keert Salomo terug naar het onderwerp van de ijdelheid van rijkdom. Misschien is dit een les waarbij het nodig is dat we het meerdere malen lezen en overdenken om het echt te begrijpen. Dus laten we erin duiken!

Wat is volgens vers 1 en 2 een pijnlijk kwaad?

 

Heb je dit gezien? Misschien werkt iemand zijn hele leven lang, maar laat de gezondheid het afweten, precies in de bloei van zijn leven. Het tweede huis waarvan ze dachten er in hun gouden jaren van te genieten, wordt uiteindelijk verhuurd aan vreemden, voor hún plezier.

In vers 3 t/m 6 worden overdreven termen gebruikt om de grootte van zijn familie en de duur van zijn tijd op aarde aan te geven. Welke termen?

 

Welk deel van hem is niet tevreden met de goede dingen van het leven? (In de Engelstalige ESV Bible staat in vers 3: “but his soul is not satisfied with life’s good things”)

 

God heeft deze man gezegend met een lange levensduur, een grote familie en alle goede dingen van het leven, maar deze man vond geen voldoening en vreugde in zijn ziel. Zonder God in zijn leven, was hij geestelijk failliet. Zoals Salomo steeds opnieuw zegt, het is ‘ijdelheid’. Een leven dat los van God geleefd wordt, brengt geen blijvende vreugde of bevrediging. Het is zinloos.

Lees vers 7 t/m 9. Welke uitspraak doet Salomo in vers 7 over de mond van een mens?

 

Of je nu de directeur bent van een groot bedrijf en biefstuk als diner eet of een student die parttime werkt en hamburgers eet, we werken allemaal voor één ding: eten. Het is verbazingwekkend hoe onze eetlust ons drijft. We kunnen een enorm ontbijt eten en heel vol zitten en rond lunchtijd opnieuw hongerig zijn. Onze honger drijft ons.

Het is met rijkdom hetzelfde. Het stelt nooit tevreden. We blijven altijd verlangen naar meer. Het maakt niet uit met welk materiaal je de leegte in je ziel wilt vullen, het zal tekort schieten.

Toen mijn kinderen klein waren, smeekten ze om ‘happy meals’. Ze hielden van het speelgoed dat erbij zat. Maar dit ‘happy meal’, maakte hen ‘happy’ (= gelukkig) voor slechts 30 minuten en de volgende dag konden ze opnieuw smeken om een ‘happy meal’. Voor ons als volwassenen zijn de ‘happy meals’ uitgegroeid tot grotere en duurdere dingen. We vervolgen met het nodig hebben van een lekker diner, nieuwe kleding, nieuwe auto’s of nieuwe huizen. We zijn voor een paar weken tevreden en hebben daarna behoefte aan meer.

Wat is volgens Salomo, in vers 9, beter dan ‘het gaan in de weg van de begeerte’?

 

Het is beter om tevreden en voldaan te zijn met wat je ogen vandaag zien, met de dingen die je op dit moment hebt, dan te dromen en naar dingen te verlangen die je niet hebt, maar hoopt te hebben in de toekomst.

Lees Johannes 6 vers 35. Hoe stelt Jezus onze honger tevreden?

 

Liefelijke Jezus! Alleen in Hem zullen we volledig tevreden zijn.

Lees nu Prediker 6 vers 10 t/m 12, waarmee dit hoofdstuk afsluit en ons brengt bij het midden van het boek Prediker. Salomo stelt twee vragen in vers 12. De eerste vraag is: wie weet wat goed is voor een mens? Hoe zou je die vraag voor Salomo beantwoorden?

 

De tweede vraag is: wie kan een mens vertellen wat er na hem zal zijn? Hoe zou je hierop antwoorden?

 

God weet het! God heeft ons leven voorbestemd en heeft een plan en doel voor ieder van ons. We moeten leren tevreden te zijn met wat Hij ons geeft, onze vreugde en voldoening in Hem vinden.

Ons toekomstige leven hangt af van wat we met Jezus hebben gedaan in dit tegenwoordige aardse leven ‘onder de zon’. Geloven we in Jezus als de Zoon van God, Die is gekruisigd, opgestaan en terug zal komen? Stemmen we ermee in dat we zondaars zijn en hebben we berouw over onze zonden?

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1 vers 9

Als je dit hebt gedaan, dan kun je weten dat je voor eeuwig zult leven in de aanwezigheid van de Heere. Dat is je toekomstige bestemming!

reflectievraag BIjbelstudie Prediker dag 18, Good Morning Girls

Als we ons leven zonder God leven, maakt het saldo op onze bankrekening, het aantal kinderen of de lengte van ons leven niet uit. Een leven geleefd zonder God is ijdelheid, maar een leven geleefd tot Gods eer zal blijvende vreugde en betekenis geven. Laten we vandaag voor vreugde kiezen!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.