Bijbelstudie Prediker dag 1

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 1. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 01.

Prediker dag 01

Dag 1: de auteur

Velen van ons hebben levens die vol zijn. We hebben volle buiken, volle kasten, volle agenda’s, volle vuilnisbakken, volle portemonnees en volle e-mailboxen. Maar aan het einde van de dag zijn we leeg. God heeft ons allen gemaakt met een ingebouwd verlangen om de zin van het leven te vinden en onze tijd door te brengen met dingen die zinvol zijn.

Prediker 1 vers 8 zegt: “Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.

Is het niet interessant dat we dagelijks achter onze computer kunnen schuiven en klikken van ding naar ding naar ding en dat we altijd iets intrigerends vinden om naar te kijken. Daarna kunnen we de televisie aanzetten en hetzelfde doen. Het oog is nooit verzadigd met zien en het oor nooit vol van horen. We zouden letterlijk al onze tijd kunnen besteden aan het onszelf vermaken. We zijn wanhopig bezig om onszelf op te vullen.

Ik houd ervan om de serie ‘Het kleine huis op de prairie’ voor te lezen aan mijn kinderen voor het slapen gaan. Momenteel zijn we in boek nummer vijf. We hebben vele uren besteed aan het lezen over de lieve familie Ingalls. Elke avond als ik lees, voel ik een ruk aan mijn hart. Hun levens waren zo eenvoudig en toch waren ze zo blij. De familie Ingalls kon tevredenheid zijn te midden van ontberingen en angstige tijden. Zij bezaten vreugde, liefde en doorzettingsvermogen en elke avond inspireren zij mij om te onthouden dat het de eenvoudige dingen zijn die ons de grootste vreugde kunnen brengen in het leven.

Terwijl ik houd van alle geweldige situaties die ik zou kunnen gebruiken om ‘Het kleine huis op de prairie’ te vergelijken met ons leven, moet ik eerlijk zijn. Deze studie waar we ons aan gaan wagen, is niet zo zoet. De directe taal uit Prediker zal je tot in de kern heen en weer schudden. We gaan de realiteit onder ogen zien. Alleen als we heel eerlijk zijn over onze innerlijke strijd, kan oprechte verandering plaatsvinden in ons leven.

En daarom ben ik erg enthousiast over deze reis van zes weken, die we samen maken door het Bijbelboek Prediker. Laten we beginnen!

Het woord ‘Prediker’ is in het Hebreeuws ‘Kohelet’, wat betekent: de prediker, de leraar of een officiële spreker die een vergadering bij elkaar roept. Het Griekse woord voor ‘vergadering’ is ‘ekklesia’, het Nieuwtestamentische woord voor kerk. Vandaar de Engelse titel van het boek Prediker: Ecclesiastes!

Over de auteur
Als we een boek uit de Bijbel bestuderen, is het belangrijk om eerst te bepalen wie de auteur is, wat het moment in de geschiedenis is en met welk doel het werd geschreven.

Het is de traditionele opvatting dat koning Salomo de auteur is van het Bijbelboek Prediker, hoewel niet alle geleerden het hier over eens zijn. Maar laten we kijken naar de dingen die verwijzen naar Salomo als auteur.

Lees Prediker 1 vers 1. Welke drie dingen gebruikt hij om zichzelf te beschrijven?

 

Kijk naar Prediker 1 vers 16 en Prediker 2 vers 9. Wat vertellen deze verzen ons over de auteur?

 

Laten we nu vergelijken wat we hierboven over de auteur geleerd hebben en wat de Bijbel zegt over Salomo in 1 Koningen 4 vers 29 t/m 34. Wat zijn de overeenkomsten?

 

In Prediker 2 vers 4 t/m 10 beschrijft de auteur zijn enorme rijkdom. Beschrijf hieronder hoe dat eruit zag.

 

Vergelijk het bovenstaande met de rijkdom van Salomo zoals beschreven in 1 Koningen 10 vers 21 t/m 27.

 

Salomo regeerde als koning van Israël van ongeveer 970 – 930 voor Christus. Hoogstwaarschijnlijk schreef hij het boek Prediker aan het einde van zijn leven, toen hij terugkeek en zijn leven overdacht.

Ik ben dankbaar dat een man die veel wijzer en rijker was dan ons allemaal, zijn doel zocht op de verkeerde plekken en al zijn ervaringen opschreef in een boek, zodat ons – duizenden jaren later – het verdriet bespaard kan blijven van het zoeken naar vervulling op de verkeerde plekken.

reflectievraag Prediker dag 1 bijbelstudie Good Morning Girls


Schrijf een gebed van toewijding aan God en vraag Hem om je te helpen elke pagina van deze Bijbelstudie te voltooien zodat je gevuld kan worden met Zijn levende Woord en nooit meer leeg zult zijn.
 

 

Er is er maar Eén die voldoening kan geven: de Heere Jezus Christus. In Johannes 4 vers 13 t/m 14 staat het zo: “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

We zullen alleen goed leven als we drinken uit de levende Bron, de levende Woorden van God. Laten we ernaar streven om mensen te zijn die goed leven als we wandelen met de Koning!