Bijbelstudie Prediker dag 17

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 17. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 17.

Prediker dag 17

Dag 17: genieten van de eenvoudige dingen

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 5 vers 7 t/m 19.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Aan het begin van onze studie in de tweede helft van hoofdstuk 5 zien we dat onrecht en onderdrukking van armen onvermijdelijk zijn. Salomo zegt hierover niet verbaasd of verrast te zijn.

Daarna keert Salomo terug naar het hoofdonderwerp van Prediker 2, namelijk de zinloosheid van persoonlijke weelde en rijkdom. We zullen zien dat je met geld veel dingen kunt kopen, maar geen tevredenheid.

Wat zegt Salomo in vers 9 over degene die van geld houdt?

 

Let op, Salomo heeft het niet over iemand die slechts geld bezit, maar over iemand die van geld houdt. Wat zeggen de volgende passages over de liefde voor geld?

Mattheüs 6 vers 24:

 

1 Timotheüs 6 vers 10:

 

Op welk bijkomend probleem wijst Salomo in Prediker 5 vers 10?

 

Hoe meer we hebben, hoe minder we kunnen gebruiken van wat we hebben. Ik geef toe, ik heb een kast vol kleding. Elke keer dat ik in gewicht aankom, bewaar ik de kleinere maten voor het geval ik gewicht verlies en het weer pas. Wat dat betreft heb ik kleren die al heel wat jaren hebben gewacht totdat ik gewicht verlies. Wat brengen deze kleren mij? Ik kan ze met mijn ogen zien, maar ik kan ze niet dragen.

Welke ironie wordt in vers 11 tegenover elkaar gezet?

 

Wat brengt aardse rijkdom aan degene die het hamstert, volgens vers 12?

 

Heb je het televisieprogramma ‘mijn leven in puin’ weleens gezien? Het is afschuwelijk om bij een huis binnen te kijken van iemand die alles bewaart, tot aan nutteloze bezittingen en zelfs rommel en afval toe. Hun hamsteren verpest niet alleen hun eigen leven, maar ook het leven van hen die van hen houden. Vasthouden aan nutteloze bezittingen vernietigt vaak levens. Er is geen plezier of vreugde in hamsteren.

Bevrijd jezelf vandaag van een plek in je huis waar je dingen aan het hamsteren bent geweest die je jarenlang niet hebt gebruikt. Misschien is er een la, kast, kelder of garage die nodig opgeruimd moet worden. Doe het. Je zult je er veel beter door voelen!

In de verzen 12 t/m 16 zien we een man die hard gewerkt heeft, zijn rijkdom opgepot heeft en het allemaal is verloren. Wat gebeurde er met hem?

 

Waar moeten we schatten opslaan volgens de woorden van Jezus in Mattheüs 6 vers 19 t/m 21?

 

Dit hoofdstuk sluit af met troostende woorden. We zien in vers 17 dat het goed en passend is om te eten en drinken en plezier te hebben in al het werk dat we doen. We moeten dit accepteren als ons lot in het leven.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 17, Good Morning Girls

Laten we vandaag kiezen voor tevredenheid. Sluit af in gebed en vraag God om je te helpen een leven te leiden van tevredenheid en vreugde die alleen in Hem gevonden kunnen worden.