Bijbelstudie Prediker dag 25

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 25. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 25.

Prediker dag 25

Dag 25: vermijd dwaasheid

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 10 vers 1 t/m 9.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Lees vers 1. Wat doet – zoals een dode vlieg in parfum – dwaasheid met wijsheid?

 

Heb je dit weleens gezien? Dat een goede man of vrouw geruïneerd werd door slechts één verkeerde keuze?

 

Wijze mensen blijven weg bij dwaasheid, maar sommigen hebben toegegeven aan dwaze acties zoals het aangaan van een buitenechtelijke relatie. Het resultaat is dat zij hun eigen reputatie, hun huwelijk en gezin en vaak ook hun carrière verwoesten. Alles waar ze een groot deel van hun leven aan hebben besteed om het op te bouwen, is plotseling verdwenen door een moment van ongeoorloofd plezier. Anderen besluiten om te drinken en te rijden, of te appen terwijl ze rijden, wat resulteert in een auto-ongeluk dat kan leiden tot een leven vol leed, niet alleen voor henzelf maar ook voor anderen.

Wat zegt Prediker 10 vers 2 over wat de neiging van elk hart is? (In de Engelstalige ESV Bible staat: “A wise man’s heart inclines him to the right, but a fool’s heart to the left.”)

 

Geestelijk gesproken weet alleen God wie we werkelijk zijn in de diepe geheime plaatsen van ons hart. Anderen zien onze buitenkant en denken dat ze weten wie we zijn. Maar 1 Samuël 16 vers 7 vertelt ons: “Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan.

Ons hart is de kern van ons wezen en de manier waarop ons hart neigt, bepaalt de richting die we zullen gaan in het leven.

In welke richting leidt jouw hart jou? Leidt het je naar God of juist weg van Hem en Zijn wegen?

 

Onderzoek je eigen hart op de dingen in Mattheüs 22 vers 37.

 

Prediker 10 vers 3 zegt dat de dwaas wordt gekenmerkt als iemand waarbij het verstand ontbreekt. Het is door het gedrag voor iedereen duidelijk dat deze een dwaas is. Hij bewijst het door te wandelen in de verkeerde richting, weg van God.

Als je vers 4 t/m 7 leest, zul je zien dat er gesproken wordt over een heerser die een dwaas is en dwaas gedrag vertoont door boos te worden op degenen die onder hem dienen.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 25, Good Morning Girls

Blijf kalm en beheerst. Als je je eigen emoties onder controle hebt, zal dat een vreedzame oplossing moeten bieden voor het conflict.

Welke wijsheid geeft Spreuken 15 vers 1 voor vergelijkbare situatie?

 

Wat is er, volgens Prediker 10 vers 5 t/m 7, kwaad onder de zon met betrekking tot heersers, dat Salomo heeft gezien?

 

Leiders zijn niet altijd verstandig. Velen maken fouten in het beoordelen. Soms stijgen onbekwame mensen naar een positie van autoriteit, terwijl een wijs mens op een lage positie zit.

Hoe kunnen we in dit kader bidden voor ons land en onze leiders?

 

Spreuken 14 vers 34 zegt: “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek voor de natiën.” Al onze leiders hebben ons gebed nodig.

Tot slot zien we in Prediker 10 vers 8 t/m 11 een beschrijving van de dagelijkse taken in Salomo’s cultuur waarbij een werknemer gewond raakte omdat hij geen wijsheid had toegepast.

Wat gebeurde er bij de werknemer in vers 8 en 9? En waarom?

 

Deze mensen deden gewoon allemaal hun werk, maar hadden niet de juiste voorzorgsmaatregelen genomen om letsel te voorkomen. Ook ontbrak het hen misschien aan vaardigheden of hadden ze meer opleiding nodig of betere apparatuur en gereedschappen.

Laten we deze week afsluiten met gebed voor onze geliefden en onszelf. Schrijf je gebed hieronder.