Bijbelstudie Prediker dag 15

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 15. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 15.

Prediker dag 15

Dag 15: vriendschappen en een wispelturige menigte

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 4 vers 9 t/m 16. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Vriendschappen tussen vrouwen kunnen ingewikkeld zijn. We weten allemaal hoe moeilijk vriendschappen zijn voor kleine meisjes. Er zijn gemene meisjes en groepjes en geplaag en geroddel. En als we grote meisjes zijn, hebben we hopelijk een paar dingen geleerd over hoe je een goede vriendin kunt zijn en hoe je de ‘stekelige’ mensen moet vermijden die je willen porren.

God schiep vrouwen met een behoefte aan relaties. Maak een lijst van de kenmerken van een echte vriend, volgens de volgende verzen.

Vers 9:

 

Vers 10:

 

Vers 11:

 

Vers 12:

 

Salomo concludeert in vers 12 dat er iets is dat nog beter is dan een partnerschap van twee mensen. Wat is dat?

 

Stel je eens één ongekookte spaghettisliert voor. Het is makkelijk om deze door midden te breken. Maar stel je nu een hele bundel van ongekookte spaghetti voor. Dat is veel moeilijker te breken als ze bij elkaar in een bundel zitten. Op dezelfde manier zijn we sterker als wij een koord van drie onderdelen vormen, waaronder God Die aan onze kant staat.

God heeft ons geschapen om in relatie met Hem en met anderen te leven. We waren nooit bedoeld om alleen te leven, maar om ons leven te delen met anderen. Dit geldt vooral voor christenen, omdat we de nauwe gemeenschap en steun van andere gelovigen nodig hebben.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 15, Good Morning Girls

We zien in de Bijbel ook hechte vriendschappen, zoals Mozes en Aäron, David en Jonathan, Ruth en Naomi, Paulus en Barnabas, Paulus en Timotheüs. Als jij geen goede vriend hebt zoals dit, onthoud dan dat Jezus de beste vriend is van allen! Jezus zei in Johannes 15 vers 15:

Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.

Heb je Jezus al tot je Vriend gekozen? Prijs en dank God voor Zijn vriendschap. Hij is altijd bij je.Bedenk hoe je een betere vriendin kunt zijn voor de vrouwen die God in je leven heeft gebracht.

Lees Prediker 4 vers 13 t/m 16. Salomo sluit dit hoofdstuk af met een waarschuwing aan de leiders. Deze principes zijn van toepassing op elke soort leider.

Wat leer je over de nadelen en voordelen van de arme wijze jongeman en de koning?

 

De jongeman werd geboren in armoede, maar met wijsheid. Hij was een gewone burger had om een bepaalde reden in de gevangenis gezeten, terecht of onterecht. De oude koning had zolang geregeerd dat trots hem veranderde in en dwaas die niet wilde luisteren naar wijze raad.

Omdat de jongeman wijsheid bezat en de koning dwaas was, was de jongeman in staat om iets te doen. Wat was dat?

 

Wat gebeurde er uiteindelijk met de steun van het publiek van de jonge koning?

 

Salomo concludeert dat ook dit vluchtig is en het najagen van wind. De menigte is wispelturig. Populariteit is vluchtig. Laten we nooit geloven dat bewondering of roem echte loyale vriendschappen vervangt.

We zien dit in Mattheüs 21 toen Jezus naar Jeruzalem reed op een ezel. Hij ontving een onthaal vol lof toen de mensen hun mantels en palmtakken op de grond uitspreidden en riepen “Hosanna in de hoogste hemelen!”. De mensen erkenden Jezus als hun Koning. Maar een week later waren het diezelfde mensen die Jezus verwierpen en Zijn dood eiste door middel van kruisiging.

Als dit met Jezus gebeurt, kan het gebeuren bij elke leider. Maar we kennen het einde van het verhaal. Na Zijn dood aan het kruis en de begrafenis, stond Jezus op uit het graf. Later steeg Hij op naar de hemel. Hij heeft beloofd om naar deze aarde terug te keren. En dan zal Hij niet worden afgewezen, maar zal Hij heersen en regeren als de Koning der koningen en de Heere der heren, voor altijd! Geloofd zij Zijn Naam, voor altijd!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.