Bijbelstudie Prediker dag 26

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 26. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 26.

Prediker dag 26

Dag 26: slimmer werken, niet harder

Welkom terug, het is week 6! Deze week ronden we onze studie in Prediker af. Ik ben zo blij dat je nog meedoet en volhoudt! Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 10 vers 10 t/m 20.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Ik herinner me een gesprek met mijn Griekse professor, dat ik had tijdens de lunch op de universiteit. Ik deelde met hem hoe frustrerend het was om na een openbare school, naar een christelijke universiteit te gaan. Op de middelbare school was het mijn passie om het Evangelie te vertellen. Toen ging ik naar de Bijbelschool en was er niemand om het Evangelie mee te delen. Dat was vreselijk frustrerend en bijna saai voor mij. Ik verloor mijn drijfveren, passie en moed toen mijn Bijbel mijn leerboek werd. Mijn professor antwoorde met zijn zuidelijke accent: “Courrrrrrrrtney (hij zei de ‘r’ altijd zeer duidelijk), je moet je bijl slijpen, zodat je als je deze plek verlaat, harder zult slaan als je slaat.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 26, Good Morning Girls

Een wijze werknemer slijpt de kant van een botte bijl voordat je probeert om deze te gebruiken. Het slijpen van de bijl kan meer tijd in beslag nemen, maar het zal op de lange termijn energie besparen. Voel jij je bot, versleten of niet zo scherp? Misschien heb je een opfriscursus nodig voor een bepaald gebied in je leven waarmee je worstelt. Misschien kun je een boek kopen over organisatie, tijdmanagement of financiën; misschien kun je een mentor zoeken op het gebied van werk of een online cursus doen. Wijsheid helpt om succes te hebben!

Kijk naar Prediker 10 vers 11. Wat leert het ons over timing?

 

De slangenbezweerder moest snel handelen, zonder uitstel, anders zou hij worden gebeten en zijn loon verliezen en misschien ook zijn leven. We moeten wijsheid precies op het juiste moment toepassen om het succesvol te laten zijn. Dwaas uitstellen kan onnodig lijden teweeg brengen in ons leven.

In Prediker 10 vers 12 t/m 15 zie we dat de woorden van de wijze in contrast worden gebracht met de woorden van een dwaas. Wat doen de woorden van een wijze voor hem/haar? (In de Engelstalige ESV Bible staat: “the words of a wise man’s mouth win him favor”)

 

Som hieronder een aantal kenmerken op van de woorden van een dwaas.

 

Een wijze vrouw zou woorden van lof en eer aan God moeten brengen vanwege haar persoonlijke relatie met Jezus Christus en zo anderen richting Christus brengen door haar getuigenis. Als ze met mensen spreekt, zijn haar woorden vriendelijk, bescheiden, bemoedigend, opbouwend voor anderen en niet afbrekend; ze spreekt de waarheid in liefde, met vriendelijkheid, zachtheid en geduld. Ze heeft zelfdiscipline en heeft haar humeur en tong onder controle.

De woorden van een dwaas verslinden hem. Zijn woorden zijn niet alleen verwoestend voor anderen, maar ook voor zichzelf; ze leiden tot zijn eigen ondergang. Zijn woorden zijn gevoelloos, dom en dwaas en bevorderen ‘boosaardige zotternij’. Tegen de tijd dat hij klaar is met praten, weet iedereen dat hij een dwaas is.

Salomo zegt dat zo’n dwaas buitengewoon onwetend is, zozeer zelfs dat hij “niet weet hoe hij naar de stad moet gaan” (vers 15). Deze dwaas die zo hoogmoedig en opschepperig is over het leven, kan niet eens zijn eigen weg naar de stad vinden. Dat zou dezelfde reden kunnen zijn waarom zijn zwoegen hem vermoeit. Hij werkt waarschijnlijk harder, maar niet perse slimmer!

Welke van de twee ben jij? Spreek je met wijze woorden of ga je weleens de route van de dwaze man?

 

Vrienden, ik ben een vrouw van veel woorden, zoals ik al in de inleiding noemde. Ik ben van ver gekomen, maar alleen door de dagelijkse vernieuwing van mijn verstand, met Gods Woord. Hij heeft mij veranderd, maar het is nog steeds een dagelijkse strijd voor mij om wijsheid boven dwaasheid te verkiezen als het gaat om mijn woordkeuzes.

Laten we even vooruit kijken bij vers 20 omdat het ook gaat over woorden. Hoe waarschuwt Prediker 10 vers 20 ons?

 

Let op. Woorden waarvan je denkt dat je ze in het geheim hebt gezegd, kunnen algemeen bekend worden, met verschrikkelijke consequenties. Beoordeel altijd je woorden en wees wijs, zelfs wanneer je denkt dat wat je zegt vertrouwelijk behandeld zal worden.

Laten we tot slot kijken naar Prediker 10 vers 16 t/m 19. Salomo zet de sterke, effectieve leider tegenover de zwakke, ineffectieve leider. Wat zijn hun eigenschappen?

 

Denk hierover na. Op welke manier is dit niet alleen van toepassing op een koninkrijk, maar ook in huis, in de kerk of op je werkplek?

 

Salomo was zelf erg jong toen hij begon te regeren als Israëls koning, maar hij beseft dat hij wijsheid nodig had. Hij bad en vroeg of God hem dit wilde geven en God deed het. Dat bracht op zijn beurt zegen over het volk Israël tijdens de regering van Salomo.

Laten we voor een moment kijken naar onze eigen levensstijl. Hoe beginnen we onze dag? Geven we toe aan feesten en dronkenschap? Schrijven we bepaalde taken af? Eten we om sterker te zijn of om tijd op te vullen? Hoe is de staat van je huis? Vers 18 zegt dat het dak verzakt en lekt. Houden we het omhoog?

 

Salomo zegt in vers 19 “geld verantwoordt alles”. Als iemand lui is en de dagen verspilt met feesten in plaats van werken, heeft diegene waarschijnlijk niet veel geld om brood te kopen. Uiteindelijk raakt het geld op. Salomo wijst dus op de wijsheid van werk en zet dit tegenover de dwaasheid van luiheid.

Heb je een lange to-do lijst om af te werken? Laten we het in gebed brengen. Dat we hard mogen werken vandaag, tot eer van God, in alles wat we doen!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.