Bijbelstudie Prediker dag 23

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 23. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 23.

Prediker dag 23

Dag 23: vreugde vinden

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 9 vers 1 t/m 9.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Alleen God weet voor ieder van ons wat de toekomst voor ons in petto heeft. Als je je de eerste hoofdstukken van Prediker herinnert, vertelde Salomo toen al dat welvaart niet altijd goed is en lijden en tegenspoed niet altijd slecht.

Lees Prediker 9 vers 2 en 3. Beloont God Zijn volgelingen met extra aardse zegeningen terwijl Hij de goddelozen op aarde straft? Wat leer je over de verschillende groepen van mensen die in deze verzen worden genoemd?

 

Zoek Mattheüs 5 vers 45 op. Wat zegt Jezus over rechtvaardigen en onrechtvaardigen?

 

Hebben we in ons leven niet gezien – door ervaring – dat dit waar is? We hebben gezien dat godvruchtige en goddeloze mensen beiden zowel de zegeningen van God ervaren als ook het lijden en verdriet die meekomen met de problemen van het leven, zoals tornado’s, aardbevingen, orkanen, economische rampen, oorlogen, hongersnoden en ziekten. Het vergt goddelijke wijsheid en begrip om God te kunnen blijven eren en verheerlijken, zowel in goede als in slechte tijden. Naarmate we groeien en rijpen in ons geloof, zullen we beter in staat zijn om dit te doen.

Laten we kijken naar Prediker 9 vers 4 t/m 6. Salomo zegt dat een levende hond beter is dan een dode leeuw. Welk punt wil Salomo maken door het vergelijken van deze twee dieren?

 

In de tijd waarin Salomo leefde, waren honden geen huisdieren zoals in onze cultuur vandaag de dag, maar het waren verachte dieren. Honden werden beschouwd als vuile aaseters die rondzwieren op straat. Ze waren wild, niet tam. Leeuwen werden hoog geacht en beschouwd als edele dieren die geëerd werden in de tijd van Salomo. Maar toch zegt hij dat het beter is om een vuile, verachte hond te zijn, dan een krachtige, geëerde leeuw die dood is. Dus Salomo’s punt is dat het leven beter is dan de dood.

Waarom is leven beter dan sterven, volgens vers 5 en 6?

 

De dood is definitief. Hebreeën 9 vers 27 vertelt ons: “Het is voor de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt.” We hebben allemaal een afspraak met de dood en niemand van ons zal eraan ontsnappen.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 23, Good Morning Girls

Er was een tijd in Amerika waarin het hebben van een gezinsmaaltijd met elkaar, gebruikelijk rond dinertijd, beschouwd werd als heilig, als een gelegenheid die je niet wilt missen. Maar vandaag de dag zijn tijden veranderd en niet noodzakelijkerwijs ten goede.

Gezinnen zitten niet langer dagelijks rond de tafel om te genieten van een ontspannen, lekkere en gezonde maaltijd waar ze de gebeurtenissen van de dag kunnen delen en elkaar liefde en steun kunnen tonen. Het leven vandaag de dag is druk! Met werk en reisschema’s, trainen en sportwedstrijden, muzieklessen, kerkactiviteiten en technologische gadgets. Hoe vinden we ooit tijd om gezamenlijk, zonder onderbrekingen, van een maaltijd te genieten?

Onderzoek toont aan dat het samen eten van maaltijden grote voordelen heeft voor onze gezinnen. Laten we zelf het voortouw nemen en proberen om zoveel mogelijk gezinsleden bij de maaltijd te krijgen, zo vaak als mogelijk, gedurende de week. We moeten onze mobiele telefoons, computers, televisie en andere apparaten aan de kant leggen of uitzetten. In plaats daarvan kun je een kaars aansteken, muziek aanzetten en je gezin een gezonde en heerlijke maaltijd serveren. Relax, heb plezier en creëer een band met elkaar tijdens een hapje en drankje. Het zou je favoriete moment van de dag moeten zijn en je gezin zal er gezonder en gelukkiger door zijn.

In Prediker 9 vers 8 spoort Salomo de mensen aan om hun beste kleren te dragen en te genieten van hun vieringen. Het doen van olie op het hoofd zou verwijzen naar het baden of gebruik van parfum en lotions. Geniet van het leven!

Wat zegt Salomo in vers 9 tegen echtgenoten dat ze moeten doen? Als je getrouwd bent, wat kun jij als vrouw doen om echt meer te genieten van je huwelijk?

 

God is Degene die het huwelijk bedacht en ingesteld heeft, zoals staat in Genesis 2 vers 18: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.” God schiep de vrouw en bracht haar bij haar man en in Genesis 2 vers 24 wordt ons verteld: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

God maakte het huwelijk voor zowel de man als de vrouw. We behoren te genieten en tevreden te zijn met elkaar. Als je getrouwd bent, besluit de studie van vandaag met gebed voor je man. Bid voor jullie vriendschap, trouw en band met elkaar. Bid dat jullie samen vreugde vinden, alle dagen van jullie leven.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.