Bijbelstudie Prediker dag 6

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 6. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 06.

dag 6 bijbelstudie Prediker Good Morning Girls

 

Dag 6: de aarde onderzoeken

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 1 vers 1 t/m 11.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. Er is geen goede of foute manier om de kleuren te gebruiken. Het is slechts een middel om je te helpen de Bijbel rustig te lezen en elk Woord van God op te zuigen. (Bij mij is het meeste blauw en oranje.)

We hebben allemaal dorst naar iets nieuws en spannends. De sleur van wakker worden, lunch inpakken, wellicht naar het werk gaan, diner klaarmaken, de was doen, het huis schoonmaken, baby’s wiegen en naar bed gaan – om wakker te worden en alles weer te herhalen – kan overweldigend zwaar, zinloos en saai voelen. Soms voelt het alsof we eten om te werken en werken om te eten.

Als een vrouw in onze cultuur toegeeft dat haar leven verveelt, dan zullen haar vrienden haar vertellen om aan de slag te gaan. Het lijkt de drukte te zijn waarin we betekenis vinden. Zo jagen we onderwijs, geld, roem, relaties of het volgende feest na en eindigen we uiteindelijk nog steeds op weg richting leegte.

Prediker 1 vers 3 zegt:

Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon?

Vervolgens zoekt Salomo naar het antwoord op zijn eigen vraag.

In vers 4 zien we dat Salomo de aarde zet tegenover de generaties van mensen die komen en gaan. Terwijl nieuwe baby’s geboren worden, sterven de ouden en de cyclus gaat door. Vergeet niet dat Salomo veelal schrijft vanuit een ‘onder de zon’ perspectief in plaats van een ‘boven de zon’ perspectief.

Lees vers 4 t/m 7. Welke delen van de natuur geven de vermoeidheid van het leven weer?

 

Eeuwenlang bewegen de aarde, de zon, de wind en het water in voortdurende herhaling, zonder ergens te komen.

Het je weleens het gevoel dat je leven een voortdurende herhaling is?

 

De seizoenen komen en gaan. De zon schijnt en we gaan zwemmen en op vakantie. Dan komt de herfst en we pakken de behaaglijke truien en mokken chocolademelk. Dan valt er sneeuw en pakken we onze pan en maken erwtensoep. Dan komt de lente en de tulpen bloeien alweer.

De zon komt op en gaat weer onder, jaar in jaar uit, in voortdurende herhaling.

In onze verveling besluiten we een droom na te streven – misschien wel een nieuwe auto. We bereiken dat en drie jaar later is het oud en zoeken we naar een nieuwe auto. Of misschien willen we een bepaalde titel of graad behalen. We bereiken het… en dan? We zoeken naar de perfecte baan. En dan? Het is toch niet zo perfect en we streven naar een hogere opleiding. En dan? We streven naar een baan. En dan? We worden ontslagen en streven een andere baan na. En dan? We zijn altijd op jacht… en nooit tevreden.

reflectievraag Prediker dag 6 Bijbelstudie Good Morning Girls

Toen Salomo zag wat er ‘onder de zon’ was, concludeerde hij dat het werk slechts vermoeiend en een najagen van de wind is. Laten we eens een kijkje nemen ‘boven de zon’, naar Gods kijk op werk.

Zoek de volgende Bijbelgedeelten op en beschrijf Gods kijk op werk.

Kolossenzen 3 vers 23:

 

1 Korinthe 15 vers 58:

 

God gaf bevel tot werk in de hof van Eden. Dat was een goed iets, maar nadat Adam zondigde, lezen we in Genesis 3 vers 17b deze woorden:

Daarom is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.

Werk was altijd een deel van Gods plan, maar door de zonde zorgt werken voor zweet en smart. Moeten we concluderen dat al het werk ijdel is?

Nee, het heeft waarde voor dit leven en het volgende. Werk dat gedaan wordt tot eer van God geeft ultieme voldoening en vervulling. We moeten de ‘boven de zon’ aanpak toepassen op ons werk. Als we dat niet doen, zal leegte het eindresultaat zijn.

Onderzoek nu Prediker 1 vers 8 t/m 11.

Welke twee dingen zijn nooit voldaan volgens vers 8?

 

Ik merk dit elke dag. Als ik op Facebook klik en naar beneden scroll, dan hetzelfde bij Twitter, Youtube en Instagram. Er is altijd meer te zien en te luisteren. Ik kan de hele dag scrollen als ik wil en nooit moe worden van wat ik zie en hoor.

Hetzelfde geldt voor de afstandsbediening van de televisie. We kunnen zappen van de ene naar de andere zender, de hele dag lang en nooit tevreden zijn. We zullen nog steeds verlangen naar een nieuwe ervaring en ernaar blijven zoeken.

Wat concludeert Salomo in vers 9 t/m 11?

 

Adverteerders proberen ons altijd nieuwe en verbeterde producten te verkopen. Ze weten dat kopers gemakkelijk ontevreden zijn en ze spelen in op die aangeboren behoefte aan iets nieuws.

En het is echt waar: ‘er is niets nieuws onder de zon’. Hoe zit het met alle technologie?

Ga eens na… Lampen lijken op de zon, motorfietsen lijken op paarden, vliegtuigen lijken op vogels en computers lijken op onze hersenen. Alle moderne ontdekkingen en uitvindingen komen voort uit de creativiteit van onze God. We horen mensen zeggen dat de wereld gewelddadiger en zondiger lijkt dan ooit tevoren. Maar bedenk dat Kaïn Abel doodde in Genesis 4. Moord is onder de mensen sinds het begin der tijden.

Waar zien we Salomo tenslotte in vers 11 mee worstelen?

 

Herinner jij je jouw overgrootouders? Hoe zit het met je over-over-overgrootouders? Als generaties komen en gaan, vergeten we hen die ons voorgingen.

God zal ieder van ons gebruiken in onze eigen invloedssfeer tot Zijn eer, maar laten we er nooit naar streven om verschil te maken tot eer van onszelf. Want aan het einde van de dag is er geen glorie voor mensen; het idee van faam is een waanbeeld. We moeten niet misleid worden om dat na te jagen.

Gelukkig verandert ons geloof in God alles. Er is iets ‘nieuws’ onder de zon, want God regeert over de zon!

Jezus Christus, de Zoon van God, luidde het Nieuwe Verbond in met Zijn bloed aan het kruis:

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Lukas 22 vers 20

Degenen onder ons die geloven, worden ‘nieuwe’ schepselen in Christus Jezus:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 2 Korinthe 5 vers 17

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.

 

 

 

 

Dank U Jezus voor onze redding. Dank U dat U mij een ‘nieuw’ hart en ‘nieuwe’ geest geeft!

(Ezechiël 36 vers 26)