Bijbelstudie Prediker dag 10

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 10. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 10.

Prediker dag 10

dag 10: de ijdelheid van werk

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 2 vers 18 t/m 26.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Ik gebruikte een mix van blauw, bruin/grijs, paars en groen.)

Salomo was de koning van Israël en God had hem gezegend met grote rijkdom. Salomo besefte zich echter dat hij dit niet mee kon nemen als hij zou sterven.

Jezus vertelde een corresponderende gelijkenis in Lukas 12 vers 16 t/m 21. Het gaat over een rijke man die zijn schuren afbreekt om er grotere schuren te bouwen waarin hij zijn gewassen en goederen op kan slaan. Deze man vertelde zichzelf dat hij nu rustig aan kon doen, kon eten, drinken en vrolijk zijn. God zei dat deze man een dwaas was, want die nacht zou zijn ziel van hem weggaan en zou hij sterven. Al zijn goederen werden dan aan iemand anders gegeven. Deze man had schatten verzameld voor zichzelf, maar was niet rijk richting God.

Dit geldt voor iedereen die op aarde schatten heeft opgeslagen. Alles waarvoor we gewerkt hebben en bijeen hebben vergaard, zal achtergelaten worden als we sterven. Het is mogelijk dat onze erfgenamen onze zuurverdiende rijkdom op dwaze wijze verspillen, maar zodra we van deze aarde zijn heengegaan, zijn zij de beheerder van alles waarvoor we gewerkt hebben ‘onder de zon’. We zullen er niet langer enige controle over hebben.

In vers 18 zien we dat Salomo iets haat. Wat haat hij en waarom?

 

Vers 20 zegt dat Salomo’s hart wanhopig was, toen hij dit beschouwde.

Als wij iemand ontmoeten, stellen we ons vaak voor door te zeggen “Ik ben een leraar, auteur, arts, moeder of bibliothecaris.” We worden gedefinieerd door ons werk. Sommige mensen worden workaholics, in de veronderstelling dat dit hun leven meer betekenis zal geven, terwijl anderen luilakken zijn. Hoe dan ook, werk laat ons van binnen leeg.

Wat gebeurt er volgens vers 23 ’s nachts met de workaholic en hoe lang duurt dat?

 

reflectievraag Prediker dag 10, bijbelstudie Good Morning Girls

Tot slot brengt Salomo God in beeld. Wat zeggen vers 24 t/m 26 over Salomo’s oplossing voor zijn problemen?

 

Vrienden, ik houd van deze conclusie. Zie je dit goudklompje van wijsheid dat hier tussen de verzen verscholen is?

Het zijn de eenvoudige dingen. Eten, drinken en werken; het komt uit de hand van God. Dit zijn goede dingen. Het zijn dagelijkse weldaden die ons plezier moeten brengen. We hoeven niet elke regenboog achterna te jagen. We kunnen rond de tafel gaan zitten met familie en vrienden en worden opgefrist. We kunnen ’s avonds, na een dag hard werken, ontspannen werken en tevreden zijn. Plezier hebben in deze dingen komt uit Gods hand.

Ben je, net als Salomo, geconfronteerd met je sterfelijkheid? Zal je worden herinnerd als iemand die verzamelde of als iemand die tevreden was met de eenvoudige genoegens van het leven die uit Gods hand komen? Wat zal jouw erfenis zijn?

 

Dank je voor deze geweldige week van Bijbelstudie. Laten we in gebed afsluiten!

Lieve hemelse Vader,

Dank U voor de eenvoudige genoegens van het leven die uit Uw hand komen, zoals eten en drinken. God, U bent goed en in Uw hand zijn wijsheid en vreugde. Help ons om onze talenten, tijd en hard werken te gebruiken tot Uw eer. Geef ons een vanavond een goede nachtrust.

In Jezus Naam bid ik U. Amen.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.