Bijbelstudie Prediker dag 13

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 13. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 13.

Prediker dag 13

Dag 13: onrecht en dood

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 3 vers 16 t/m 22.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Ieder van ons heeft een gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid in zich. Zelfs kleine kinderen kunnen zeggen “dat is niet eerlijk” als een broer of zus een groter portie ijs in het schaaltje krijgt.

Als we zien dat een dierbare hartzeer heeft, voelen we ons verdrietig. Maar als we een geliefde zien lijden onder onrechtvaardigheid, voelen we ons boos.

Lees vers 16 en 17. Wat zegt Salomo dat er nog meer bestaat naast rechtvaardigheid en gerechtigheid?

 

Hoewel het menselijk rechtssysteem kan falen, weet Salomo iets over Gods goddelijk oordeel dat troost en vrede kan geven in onze omstandigheden. Wat is dat?

 

Lees 2 Korinthe 5 vers 10 en Romeinen 12 vers 19. Wat zegt dit over Gods oordeel?

 

Gods oordeel is meestal niet direct, maar voor heel de mensheid komt er een definitieve Dag van het Oordeel. Gods gerechtigheid zal zegevieren, maar we moeten erop wachten.

Onlangs werd ik diep gekwetst door een medegelovige. Ik weet dat deze persoon voor altijd met me in de hemel zal zijn en nooit de consequenties zal dragen voor het onrecht richting mij. Ik weet ook dat God me ertoe geroepen heeft om deze persoon te vergeven. Maar wat ik moest leren om te kúnnen vergeven, is dat God aan het kruis al betaald heeft voor de gevolgen van dit onrecht. Hij werd aan het kruis genageld voor de zonden van deze persoon, evenals voor mijn zonden. De schuld voor deze zonde is volledig betaald. Elke keer dat de situatie in mijn gedachten opkwam, moest ik mijn gedachten gevangen nemen en er direct mee naar het kruis gaan – bedenkend dat Jezus het op Zich nam om dit verkeerde recht te maken. Laten we geen wraak nemen, bitter worden of wrok koesteren, maar onze pijn bij de voet van het kruis laten.

Lees nu Prediker 3 vers 18 t/m 21. Wat is volgens Salomo het lot van alle vlees, mens en dier?

 

Zijn mens en dier hetzelfde? Zijn we superieur? Wat is er in onze harten volgens Prediker 3 vers 11 dat er niet is in het hart van een dier?

 

In dit gedeelte zien we menselijke vragen, geen leerstellige feiten. Wat zeggen de volgende verzen over de geest en ziel van een gelovige op het moment van de dood?

2 Korinthe 5 vers 8:

 

Filippenzen 3 vers 20 t/m 21:

 

De eeuwigheid is in Gods handen en iets dat we allemaal mee zullen maken!

Salomo concludeert in vers 22 dat we ons moeten verheugen in ons werk en het lot in ons leven.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 13, good Morning Girls

Kleine meisjes dromen van een droomprins die komt en hen meeneemt om nog lang en gelukkig te leven. Dromen worden werkelijkheid! Openbaring 19 vertelt ons dat onze Prins op een dag zal komen, rijdens op een wit paard om ons met Hem mee te nemen.

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
Openbaring 19 vers 11 t/m 16

Als deze wereld je een erg lelijke klap heeft uitgedeeld, houd vol, het zal niet lang meer duren voordat je oog in oog staat met de Koning der koningen. Haal hoop en moed uit deze waarheid en leef met uitdagende vreugde. Hij houdt zoveel van je.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.