Bijbelstudie Prediker dag 28

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 28. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 28.

Prediker dag 28

Dag 28: het is goed om te leven

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 11 vers 6 t/m 10.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Welke instructies geeft Salomo in vers 6?

 

Wees een trouwe, harde werker, elke dag en de hele dag. Zoals we gezien hebben, heeft God er de controle over of we voorspoed hebben of niet. Het is onze verantwoordelijkheid om Hem trouw te dienen, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Vervolgens moeten we geduldig wachten, zoals de boer, om een oogst binnen te halen.

Als we doorgaan met het observeren van vers 7 t/m 10, zien we dat Salomo een realist is. Hij kijkt niet naar het leven door een ‘roze bril’ en probeert zijn kijk op het leven ook niet mooier te maken dan het is. Hij schetst een beeld die zowel de positieve als negatieve aspecten toont van elk seizoen van het leven.

Wat is volgens vers 7 goed en aangenaam?

 

Wees verheugd en blij als je wakker wordt in de ochtend. Het is goed om te leven!

Welk advies geeft Salomo in vers 8?

 

Als God ervoor kiest om ons een lang leven te geven, dan moeten we ons verblijden in alle jaren van ons leven, zelfs als we oud zijn. Waarom? Omdat hoe langer we leven, hoe meer gelegenheid we hebben om de Heere te dienen. Ook hebben we meer tijd om met onze familie en vrienden door te brengen en om het goede werk te doen dat God ons gegeven heeft om te doen.

Salomo is een realist en zegt daarom dat we ons ook iets moeten herinneren. Wat is dat volgens vers 8?

 

Er zijn ‘dagen van duisternis’ die leiden naar hoge leeftijd. Het verouderingsproces begint zijn tol te eisen van het menselijk lichaam en uiteindelijk zal dit leiden tot de dood.

Nu Salomo gesproken heeft tot mensen die ouder zijn, spreekt hij de jonge mensen aan en adviseert ze op dezelfde manier. Ook zij moeten zich verblijden in de dagen van hun jeugd.

In de tweede helft van Prediker 11 vers 9 worden de woorden van wijsheid gevolgd door een waarschuwing. Welke waarschuwing geeft Salomo aan de jongeren?

 

Salomo adviseert om te genieten van de geneugten van het leven die er zijn als je jong bent. Je hele toekomst ligt nog voor je, dus volg je hart, droom je dromen en probeer ze te vervullen. Wacht niet tot je ouder bent om te beginnen met genieten van je leven.

Maar laat je hart je niet in de zonde leiden en bevredig de verlangens of begeerten van je vlees niet (Galaten 5 vers 16 en 17). Wandel in plaats daarvan in heiligheid en gehoorzaamheid aan Gods Woord, want er komt een dag dat iedereen rekenschap zal geven voor God, voor de manier waarop we ons leven hebben geleefd.

Wat moet er volgens vers 10 uit het leven van een jong iemand verwijderd worden zodat er echte vreugde ervaren kan worden?

 

Wrevel of ergernis is iets dat ervoor zorgt dat je innerlijk onrustig en angstig bent. Als je mentaal ontdaan of bezorgd, boos, depressief, bitter, haatdragend of angstig bent, dan ben je wrevelig of geërgerd.

Een remedie hiervoor is om naar het Woord van God te gaan en te bidden. Filippenzen 4 vers 6 en 7 zijn prachtige verzen met een opdracht en een belofte. De opdracht is: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”De belofte is: “En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

We moeten ook alles wegdoen, in het bijzonder zondige dingen, die ons lichaam verzwakken en ziek maken. Dingen zoals gulzigheid, excessief alcoholgebruik, drugs, ontucht, gebrek aan rust en beweging. God wil dat we sterke, gezonde lichamen hebben waarmee we Hem dienen. We behoren goede zorg voor onszelf te dragen, verstandig een gezonde levensstijl te kiezen, dingen weg te doen die ons lichaam schaden of pijn doen. Bedenk dat de apostel Paulus ons in 1 Korinthe 6 vers 19 t/m 20 vertelt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dus we moeten God verheerlijken met ons lichaam.

Salomo sluit hoofdstuk 11 af door in vers 10 te zeggen: “de jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht”. Welk punt maakt Salomo hier?

 

Salomo zegt niet dat onze jonge jaren zinloos zijn. Hij zegt dat onze jeugdige jaren erg snel voorbij gaan, net als een damp of zucht. We worden slechts voor een korte tijd jong beschouwd. Voor we het weten, zijn we van middelbare leeftijd en vervolgens, kort daarna, zijn we senioren geworden, op weg naar bejaardheid, als God ons genadig is en ons lengte van dagen geeft.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 28, Good Morning Girls

Wacht niet tot morgen. Verblijd je in de Heere en maak er het beste van vandaag. Dat is wijsheid om goed te leven!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.