Bijbelstudie Prediker dag 30

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 30. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 30.

Prediker dag 30

Dag 30: vrees God en houd Zijn geboden

We zijn aangekomen bij de laatste dag van onze studie. Goed gedaan! Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 12 vers 9 t/m 14.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Als we kijken naar vers 9 en 10 zien we dat óf Salomo spreekt over zichzelf, óf iemand anders beschrijft de Prediker. Wat vertellen deze verzen ons over Salomo?

 

Waarmee worden de woorden van een wijze vergeleken in vers 11?

 

Een prikkel is een scherp, puntig instrument dat werd gebruikt om een dier mee te duwen of bewegen. Salomo gebruikt wijze woorden om mensen te motiveren om de waarheid over God te zoeken door middel van Zijn Woord.

Wijze woorden worden ook vergeleken met diep ingeslagen spijkers. Spijkers worden gebruikt om iets stevig op zijn plaats te houden.

Wie gaf Salomo deze woorden volgens het einde van vers 11?

 

Dit is een verwijzing naar God. God Zelf is onze leraar door Zijn Woord. Gods Woord is waarheid en we kunnen er veilig in rusten.

Wat is de waarschuwing voor Salomo’s zoon en voor ons in vers 12?

 

Er zijn vandaag zoveel boeken over God geschreven. We kunnen onszelf vermoeien door te proberen ze allemaal te lezen en bestuderen. Maar er is slechts één boek die we moeten lezen, bestuderen, memoriseren, over mediteren, naar God terug bidden; dat is het Woord van God, de heilige Bijbel. Gods Woord alleen bevat de waarheid over Gods Zoon, Jezus Christus en zal ons leiden naar verlossing in Hem.

Zoek 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 op. Wat zegt dit over Gods Woord?

 

We zijn aangekomen bij Salomo’s definitieve afsluitende opmerkingen en woorden van advies aan ons. Aan het einde van de dag, nadat alles is gezegd en gedaan, wat concludeert Salomo dan in vers 13 en 14?

 

Vrees God.

Houd u aan Zijn geboden.

Waarom? God houdt ons verantwoordelijk voor de manier waarop we ervoor kiezen om ons leven te leven, of het nu voor God of voor onszelf is, of onze daden nu worden gedaan in het geheim of in het openbaar, of ze nu goed of kwaad zijn.

Als we een leven willen dat ons voldoening geeft of tevredenheid, betekenis en vervulling, dan zullen we wijs kiezen om een leven van gehoorzaamheid te leven, te wandelen in de vreze van de Heere, Hem alle eer gevend als vrouwen die goed leven.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 30, Good Morning Girls

Welke veranderingen heb je gemaakt of zul je gaan maken op basis van de waarheden die je hebt geleerd tijdens je studie van het boek Prediker? Zijn er prioriteiten die moeten veranderen om een vrouw met wijsheid te zijn die goed leeft?

 

Dank je voor je trouw in het voltooien van deze studie. Ik bid dat je wijs zult leven en goed zult leven, alle dagen van je leven! Blijf wandelen met de Koning!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.