Bijbelstudie Prediker dag 3

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 3. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 03.

Prediker dag 03

Dag 3: ontmoeting met God

reflectievraag Prediker dag 3, Bijbelstudie Good Morning Girls
Ik was net 5 jaar oud toen ik mijn zonden beleed en mijn geloof vestigde op Jezus’ offer aan het kruis en geloofde in Zijn opstanding.

Misschien was jij 6 jaar oud of misschien was je 36 jaar oud. Hoe dan ook, of je het exact weet of niet, het was het moment waarop Jezus de Heere werd van je leven.

In 1 Koningen 1 en 2 lezen we het verhaal van de zalving van Salomo tot koning en de laatste woorden van het advies van zijn vader David aan hem. David vertelde Salomo:

Wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van de Heere, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.” 1 Koningen 2 vers 2 – 3.

Toen stierf David en zijn zoon Salomo zat op de troon.

Er deed zich een belangrijke spirituele ervaring voor in het leven van Salomo toen God aan hem in een droom verscheen. God vertelde Salomo dat hij moest vragen wat hij wilde en dat God het aan hem zou geven.

Wat vroeg Salomo aan God volgens 1 Koningen 3 vers 5 t/m 15?

 

Salomo was waarschijnlijk aan het eind van zijn tienerjaren of begin twintig toen hij koning werd van Israël. Nederig wist hij dat hij wijsheid nodig had om Israël te regeren. Maar zou jij om wijsheid hebben gevraagd als God je op die jonge leeftijd dezelfde vraag zou hebben gesteld?

Wat zou jij gevraagd hebben denk je?

 

God was blij met het verzoek om wijsheid van Salomo en verleende het aan hem. God voegde er zelfs extra zegeningen aan toe waar Salomo niet om had gevraagd, waaronder grote rijkdom en eer. Volgens 2 Kronieken 1 vers 12 zou Salomo de meest wijze en rijkste koning zijn die ooit leefde. Er zou geen gelijke aan hem zijn.

Heb je weleens gewenst dat God je deze zelfde wijsheid zou schenken – en misschien ook wat rijkdom en eer toevoegen als bonus? Ik wel!

Blader naar het Nieuwe Testament en lees Jezus’ woorden in Mattheüs 6 vers 28 t/m 34. Hier verwijst Jezus naar Salomo en zijn rijkdom.

Jezus herhaalt een aantal keer dat we iets niet moeten zijn. Wat is dat?

 

Mijn moeder is één van de meest tevreden mensen die ik ooit heb ontmoet. Mattheüs 6 vers 33 is haar lijftekst en ze liet mij en mijn zussen dit vers uit het hoofd leren toen we erg jong waren. Het is voor altijd in mijn hart gekerfd.

Wat moeten we zoeken volgens Mattheüs 6 vers 33?

 

Is er iets waarover je bezorgd bent vandaag?

 

Schrijf een gebed op waarin je je zorgen aan God geeft.

 

Ik ben trots op je dat je jezelf toewijd aan deze Bijbelstudie. Laten we er een gewoonte van maken om de dag op onze knieën in gebed te starten en God als eerste te zoeken. Blijf graven in Gods Woord en zoek Zijn gerechtigheid als eerste. Let erop hoe God je bezorgde gedachten verandert in vrede. Jaag naar de vrede door Hem te volgen – de Koning der koningen.