Bijbelstudie Prediker dag 19

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 19. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 19.

Prediker dag 19

Dag 19: goed eindigen

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 7 vers 1 t/m 13.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Wat komt er in je gedachten op als je denkt aan onderstaande namen?

  • Maria
  • Marijke
  • Maxima
  • Marianne
  • Miss Montreal
  • moeder Theresa

Ik ben ervan overtuigd dat elke naam een bepaalde emotie bij je opriep, op basis van hun reputatie. Als jouw naam op deze lijst zou staan, zou het dan een ‘goede naam’ zijn?

Als we dit gedeelte uit Prediker bestuderen, zullen we 7 vergelijkbare spreekwoorden of ‘beter-dan-uitspraken’ bekijken, die Salomo ons geeft om ons te helpen verstandige keuzes te maken.

Laten we eens kijken naar vers 1. Een goede naam is beter dan?

 

Wanneer iemand lekkere parfum op heeft en je zit naast diegene, dan is zijn of haar aroma aangenaam. Op dezelfde manier zijn degenen met een goede naam aangenaam en dat trekt anderen aan.

Kijk nu naar vers 1 b t/m 4. Op welke manier is het klaaghuis beter dan het huis waar het feest is? Is dit hoe we over er in het algemeen over denken?

 

Denk voor een moment vanuit Gods perspectief. Degenen die een begrafenis bijwonen zijn ingetogen en denken na over de realiteit van de korte duur van het leven, terwijl degenen op een feestje zich dwaas kunnen gedragen en dingen doen waar ze later spijt van krijgen; waarmee ze misschien zelfs een ‘slechte naam’ voor zichzelf creëren.

Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 21:

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

En de psalmist schreef in Psalm 116 vers 15:

Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van Zijn gunstelingen.

Dit eeuwigheidsperspectief hebben we niet van nature. We krijgen dat door in Gods Woord te lezen en er telkens aan herinnerd te worden dat deze wereld niet ons thuis is.

Laten we Prediker 7 vers 5 en 6 bekijken. Waarom zou een verstandige terechtwijzing beter zijn dan de liederen of het gelach van dwazen?

 

Het ontvangen van opbouwende kritiek is meestal geen plezierige ervaring, maar een verstandige terechtwijzing zal veel meer in ons leven bereiken dan dat gelach dat zal doen.

Salomo vergelijkt het gelach van dwazen met het knetteren van dorens onder de kookpot. Ze maken veel lawaai als ze verbranden, maar zijn nutteloos bij het vuur brandend houden.

Ben je weleens berispt of gecorrigeerd door iemand die wijzer is dan jij? Op welke manier accepteerde je die berisping?

 

Op welke manier staan onze trots en emoties in de weg wanneer we worden berispt?

 

Laten we naar vers 7 t/m 10 gaan. Wat doen onderdrukking en omkoping met een wijs mens, volgens vers 7?

 

Het Engelse woord ‘mad’ (= krankzinnig) is in het Hebreeuws het woord ‘halal’. Dit betekent ijlen, een vertoning geven, opscheppen en zo luidruchtig dwaas zijn. Uiteindelijk zal je wijze hart besmet raken, omdat je verleid wordt om een steekpenning aan te nemen of om een kortere weg te nemen naar de uitkomst die je wenst te bereiken. Onderdrukking verleid ons om onze wijze levensstijl te verlaten en te leven als een dwaas.

Vers 8 bevat de laatste vergelijkbare spreuken die Salomo ons in dit hoofdstuk heeft gegeven. Welke zijn dat?

 

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 19, Good Morning Girls

We hebben allemaal de zinnen gehoord: “het is één ding om goed te beginnen, maar het is een ander ding om goed te eindigen” of “het christelijke leven is een marathon, geen sprint”. In essentie is het dít wat Salomo onderwijst in vers 8.

Degene die daadwerkelijk de finishlijn overgaat, is niet degene die met veel bravoure en trots de race begint, maar degene die nederig en geduldig de race loopt die God voorbestemd heeft. Diegene is de winnaar.

Paulus geeft ons een groot voorbeeld. Aan het einde van zijn leven zegt hij:

Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop tot een einde gebracht.
Ik heb het geloof behouden.
2 Timotheüs 4 vers 7

Mogen we, net als Paulus, onze loop goed eindigen.

Laten we tot slot kijken naar Prediker 7 vers 9 t/m 13. Wat zegt vers 9 ons over ergernis?

 

Het is belangrijk om op te merken dat dit vers níet zegt dat we nooit boos mogen zijn. Het zegt dat we niet snel geërgerd moeten zijn om in explosieve woede uit te barsten. Dat is niet alleen dwaas, maar ook zondig.

Ga naar Jakobus 1 vers 19 en 20. Wat zeggen deze verzen over woede? Hoe kun je dit vandaag toepassen in je eigen?

 

In Prediker 7 vers 10 zien we dat de dwaze mens verlangt naar de ‘goede oude tijd’. Het leven lijkt er altijd beter uit te zien in de achteruitkijkspiegel. Maar was het echt beter dan vandaag of herinneren we ons het verleden gewoon selectief? Salomo zegt dat dit ook dwaasheid is.

In de verzen 11 en 12 zien we dat een erfenis een goede zaak is wanneer er wijselijk mee wordt gehandeld met hulp van de Heere. Wijsheid is een bescherming – biedt schaduw – voor ons leven, zowel lichamelijk als geestelijk.

En laten we ons tot slot herinneren wat vers 13 zegt: God heeft alles onder controle. We kunnen niet ongedaan maken wat Hij heeft gedaan. Zoals de vloek in Genesis 3 kunnen Gods plannen niet gedwarsboomd worden.

Is er vandaag iets dat je bij God los moet laten? Geef het aan Hem in gebed.