Bijbelstudie Prediker dag 29

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 29. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 29.

Prediker dag 29

Dag 29: denk aan God in je spreken

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 12 vers 1 t/m 8.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

We zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van onze studie over het boek Prediker. Salomo, de zoon van koning David, regeerde 40 jaar als koning over Gods uitverkoren volk, het volk van Israël. Zoals we hebben gezien, stelde Salomo zichzelf veel vragen die ook wij onszelf hebben gesteld bij het zoeken naar de betekenis van ons leven.

Ieder van ons heeft zich op een gegeven moment weleens afgevraagd: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is het doel van mijn leven op deze aarde?

Aan het einde van hoofdstuk 12 zal Salomo zijn laatste, concluderende gedachten vertellen met betrekking tot deze vragen. En we moeten toezien op zijn advies.

Laten we kijken naar Prediker 12 vers 1. Aan wie moeten we denken in onze jeugd?

 

Terwijl we nog ons hele leven voor ons hebben, is het verstandig om ervoor te kiezen God te volgen, om Hem lief te hebben, te dienen, te eren en gehoorzamen, terwijl we leven tot Zijn eer, al de dagen van ons leven. Beginnend als we jong zijn, kunnen we een sterk geestelijk fundament leggen, omdat er dagen en jaren komen waarin we zullen zeggen: “ik vind er geen vreugde in”.

Na onze jeugdige jaren begint het verouderingsproces. Salomo beschrijft deze jaren door het maken van een aantal interessante vergelijkingen of metaforen, die uiteindelijk eindigen in de fysieke dood van ons lichaam.

Wat gebeurt er met ons lichaam als we ouder worden, volgens Prediker 12 vers 3 t/m 7?

 

In vers 3 beven onze handen en armen, verzwakken onze benen en we lopen gebukt of voorovergebogen. ‘Maalsters’ is een verwijzing naar de verloren tanden en verduisterde ‘ramen’ betekent dat we verminderd gezichtsvermogen hebben. We kunnen niet zo goed zien als we deden toen we jong waren.

In vers 4 kunnen de gesloten ‘deuren’ betekenen dat onze mond is gesloten omdat we niet veel te zeggen hebben. ‘Het geluid van de molen verzwakt’ zou kunnen betekenen dat het moeilijk is om te kauwen (zonder tanden), zodat we niet zoveel eten. We staan ’s morgens op bij het geluid van de vogels omdat we niet zo vast slapen als vroeger. ‘En alle zangeressen neergebogen zullen worden’, kan betekenen dat we ofwel niet langer een sterkte stem hebben om mee te zingen of dat onze oren niet langer muziek kunnen horen.

In vers 5 vrezen de ouderen ‘voor de hoogte’ omdat ze bang zijn om te vallen en bezorgd zijn over ‘verschrikkingen’ die op de weg voor kunnen komen. De ‘amandelboom gaat bloeien’ – met witte bloesem – is een verwijzing naar onze grijze haren. De ‘sprinkhaan’ die zichzelf tot last wordt, betekent vertraging vanwege minder energie en enthousiasme voor het leven. ‘De kapperbes niet meer helpt’ (In de Engelstalige ESV Bible staat: “desire fails”) zou kunnen verwijzen naar een verlies van seksueel verlangen of een gebrek aan eetlust.

Waarom gebeuren al deze dingen met ons, volgens vers 5?

 

We naderen het einde van ons aardse leven, “rouwklagers doen de ronde in de straat”, bedroefd over onze dood.

Vers 6 toont de mooie lijn tussen leven en dood en hoe kwetsbaar onze menselijke lichamen werkelijk zijn. We kunnen verdwijnen in een oogwenk, door een zware hartaanval, beroerte, een tragisch ongeval of door diverse andere dingen.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 29, Good Morning Girls

Je bent niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat in 2012 meer dan 11 miljard dollar werd uitgegeven aan plastische chirurgie. Onze maatschappij is geobsedeerd door jeugdigheid. Iedereen probeert er jong uit te zien en niemand wil als oud worden beschouwd. Grote sommen geld worden gespendeerd aan cosmetica, haarverf en sportabonnementen, om er jong uit te zien. Er is niets mis met het verzorgen van ons lichaam en onze fysieke verschijning, maar we moeten oppassen dat het niet een idool of bron van trots wordt in ons leven. We moeten sierlijk oud worden en op de juiste manier bedenken dat het niet uitmaakt hoeveel we vechten tegen het verouderingsproces; uiteindelijk achterhaalt het ons en zullen we eraan toe moeten geven.

Wat gebeurt er volgens vers 7 met ons fysieke lichaam en onze geest als we sterven?

 

Salomo besluit zijn opmerkingen over ons leven die tot een einde komen door te zeggen in vers 8: “Een en al vluchtigheid, zegt de Prediker, alles is even vluchtig.

Een leven, geleefd onder de zon zonder God, is zinloos, een damp, vandaag hier en morgen vergaan, alleen maar om vergeten te worden. Maar voor degenen die hun geloof in Jezus Christus hebben, heeft het leven zin en een doel. Als we sterven en deze aarde verlaten, gaan we naar ons hemelse thuis om samen te zijn met onze Heere en Heiland, Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid.

Loof je Schepper en denk aan Hem al de dagen van je leven! Laat ons wijze vrouwen zijn, die goed leven.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.