Bijbelstudie Prediker dag 4

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 4. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 04.

Prediker dag 04

Dag 4: falen van Salomo

Vandaag is onze laatste dag waarop we een kijkje nemen ‘achter de schermen’ in het leven van de auteur Salomo. Morgen zullen we beginnen met onze studie in Prediker.

Salomo was niet alleen de zoon van een koning en een wijs en rijk man, maar hij was ook beroemd. Laten we eerlijk zijn, Salomo had het allemaal! Tijdens zijn regering had Salomo toezicht op veel bouwprojecten, waarvan de prachtige eerste tempel in Jeruzalem, het huis van de Heere, de grootste was. Dit was Gods woonplaats op aarde, te midden van Zijn volk, voor 400 jaar.

Israël kende een periode van vrede, welvaart en veiligheid gedurende de regering van Salomo. Salomo’s roem verspreidde zich over de hele wereld en velen kwamen van heinde en ver om zijn wijsheid te horen (1 Koningen 4 vers 34).

Salomo is ook bekend als auteur van een groot deel van de wijsheidsliteratuur in het Oude Testament. Hij schreef het boek Spreuken, het Hooglied, Psalm 72 en 127 en natuurlijk Prediker.

Maar ondanks al deze grote successen van Salomo, maakte hij ook mislukkingen mee. Salomo was niet gehoorzaam aan de geboden die God voor koningen gegeven had. Geloof jij het? Na alles wat God voor hem gedaan had, zondigde hij op het gebied van rijkdom en vrouwen.

Lees Deuteronomium 17 vers 16 en 17. Wat waren drie wetgevingen die God had voor de koning van Israël?

 

Salomo overtrad het gebod van de Heere en bezat een groot aantal paarden (1 Koningen 10 vers 25 – 26 en 28). En de Schrift zegt dat het zilver in Jeruzalem zo overvloedig was als stenen, gedurende zijn regering (1 Koningen 10 vers 27).

Op het gebied van vrouwen had Salomo een enorm probleem. Hoeveel vrouwen had hij? En wat gebeurde er als gevolg hiervan volgens 1 Koningen 11 vers 3?

 

Ik weet van veel spirituele leiders die goed begonnen, maar niet goed eindigden. Ergens langs de route komt er trots om de hoek kijken en valt de leider voor de verleiding. Op dezelfde manier zien we dat Salomo’s leven en regering goed beginnen, maar niet goed eindigen.

In 1 Koningen 11 vers 9 t/m 14a staat:

Daarom werd de Heere toornig op Salomo, omdat zijn hart van de Heere, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat de Heere geboden had. Daarom zei de Heere tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren; één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb. Zo liet de Heere een tegenstander van Salomo opstaan.

God was persoonlijk verschenen aan Salomo en Hij had hem zeer gezegend. Toch faalde Salomo in het gehoorzamen van Gods geboden. Als gevolg zou Israël verdeeld worden na Salomo’s dood, vanwege zijn zonde tegen God.

reflectievraag Prediker dag 4, Bijbelstudie Good Morning Girls
Is het niet geweldig dat wij niet hoeven te gaan kijken op de verkeerde plekken? Dat heeft Salomo al voor ons gedaan. Ik kan niet wachten om vanaf morgen, samen met jou, in het boek Prediker te duiken!Dit brengt ons aan het einde van de achtergrondstudie over de auteur van Prediker. Aan het einde van Salomo’s leven lijkt hij terug te kijken en na te denken over zijn successen en mislukkingen. Gedurende zijn tijd op aarde ‘onder de zon’ zocht hij naar de ware betekenis van het leven en hij vond het!

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.