Bijbelstudie Rust en laat los dag 2

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Rust en laat los dag 2. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Rust en laat los – tekst dag 02.

rust en laat los dag 2

Dag 2: welke schoenen draag je?

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar (..) tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeze 6 vers 12

Een paar jaar geleden kreeg mijn zoon extreme pijn in zijn voet als hij football speelde. Na elke training of wedstrijd ging hij thuis met zijn voeten in bakken ijs zitten. Als hij ’s morgens wakker werd, liep hij vaak mank. Dus we gingen naar de dokter en na een jaar waarin verschillende pijn verlichtende technieken werden geprobeerd, onderging hij een operatie om een pin in beide voeten te plaatsen.

Pijn in je voet is een ernstig probleem voor een football speler. Als je niet goed stabiel kunt staan, wordt je gemakkelijk omvergelopen.

Weet je waarom je het gevoel hebt dat je geen rust kunt vinden? Omdat je in oorlog bent. Je vijand, satan, wil niet dat je vrede hebt. Hij wil dat je te druk bent om met Jezus te zijn. Hij wil dat je alle verkeerde paden bewandelt. Hij wil je omverlopen.

Football spelers dragen noppen zodat ze niet glijden en vallen. Efeze 6 vers 15 vertelt ons dat een deel van de geestelijke wapenrusting die we zouden moeten dragen, bestaat uit schoenen, uitgerust met het Evangelie van vrede. Het Evangelie is onze stabiliteit. Jezus’ dood aan het kruis vertrapt de kracht van satan volledig. We moeten niet langer mank rondlopen; het is tijd om positie in te nemen tegen de vijand. Welke schoenen draag je?

De schoenen die God ons door het Evangelie heeft gegeven, bieden vrede. En in die vrede ligt de bescherming voor de moeilijke weg die voor ons ligt. Doe Zijn Evangelie van vrede aan vandaag en wandel erin. Die schoenen staan je goed!

Reflectievraag dag 2:

Op welk vlak voel je dat satan je nog steeds omverloopt? Hoe kun je deze week je positie innemen tegen de plannen van de vijand?

Te lezen Bijbelgedeelte:

Efeze 6 vers 10 – 20.