Bijbelstudie Prediker dag 11

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 11. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 11.

Prediker dag 11

Dag 11: een tijd voor alles

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 3 vers 1 t/m 8. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Verandering. Vind je het leuk? Ik veronderstel dat het ervan afhangt of het een goede of slechte verandering is. Is het een loonsverhoging of het verliezen van een baan? Is het een pasgeboren baby of de dood van een dierbare?

Prediker 3 beschrijft 28 verschillende seizoenen van het leven en een ding is gegarandeerd: verandering. Verandering is onvoorwaardelijk.

In Johannes 14, toen Jezus Zijn discipelen ontmoette, vertelde Hij hen dat er verandering zou komen. Hij zou vertrekken, maar ze hoefden niet bang te zijn omdat Hij hen de Heilige Geest zou zenden.Het Griekse woord voor ‘Heilige Geest’ is ‘Parakletos’, wat betekent: iemand die langskomt, helpt en troost.

God gebruikt verandering om ons te vormen en onze ogen te openen voor Zijn aanwezigheid. We zijn niet alleen. We moeten leren om verandering te omarmen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar verandering is wat het plattelandsmeisje Maria maakte tot de moeder van de Almachtige God! Verandering is wat David de herdersjongen maakte tot de koning van Israël! En de verandering van het bloed van Jezus dat onze zonden bedenkt, is wat jou en mij van zondaren maakt tot heiligen.

Laten we eens kijken naar de 28 seizoenen of perioden in het leven waarover Salomo schrijft. Tijd is een sleutelwoord in dit hoofdstuk. Webster’s Dictionary zegt dat tijd een periode is tussen twee gebeurtenissen of een meetbare interval.

Wat zijn de tijden waarover Salomo spreekt in vers 2?

 

God is soeverein. Hij bepaalt de dag waarop we geboren worden en de dag waarop we sterven.

Wat zeggen de volgende verzen over het aantal van onze dagen?

Psalm 139 vers 13 t/m 16:

 

Mattheüs 6 vers 27: (In de Engelstalige ESV Bible staat: “can add a single hour to his span of life?”)

 

Psalm 31 vers 16:

 

Prediker 3 vers 2 spreekt ook over planten en plukken. Boeren zaaien en oogsten hun gewas op vastgestelde tijden, elk jaar. Het zaaien is de verantwoordelijkheid van de boer, maar het water, de zon, de seizoen en de cyclus van de natuur komen uit de hand van God. God is soeverein over alles.

Over welke tijden spreken vers 3 en 4?

 

We zien dat God aanwezig is te midden van onze relaties en onze emotionele reacties op de veranderingen van het leven.

Onderzoek nu vers 5 t/m 8 en schrijf de tijden op waarover Salomo spreekt.

 

Soms zijn we geneigd te denken dat we de enigen zijn die de genoegens en pijn van het leven ervaren. Zie je in deze lijst dat de seizoenen van het leven normaal zijn? Er is orde in ons leven. Sommige zijn aangenaam en sommige zijn pijnlijk. Er zijn positieve dingen en negatieve dingen die bij ons allemaal voorkomen. Het leven ‘onder de hemel’ loopt op deze manier.

In welke van de 28 seizoen bevind jij je vandaag? Heb je God gezien in dit seizoen van je leven?

 

Misschien rouw je om het verlies van een dierbare of vier je het huwelijk van een kind. Misschien heb je net nieuwe vrienden gemaakt of juist afscheid genomen toen je naar een nieuwe stad verhuisde. Misschien ben je iets kwijt en zoek je ernaar en geef je die zoektocht niet op. Of misschien heb je juist opgegeven en het laten gaan. Misschien heb je de keuken schoongemaakt en dingen weggegooid of juist middenin de verbouwing van je keuken. Misschien heb je een vriend ergens mee geconfronteerd en verliep dat niet goed en is het nu tijd om te zwijgen.

Voor elk positief iets is er een negatief tegenovergestelde. Als je het optelt is de som nul. Dus aan het einde van dit alles is Salomo verbijsterd. Morgen zullen we bekijken hoe Salomo reageert op zijn bevindingen.

Laten we tot slot eens kijken naar ons gebruik van tijd. We maken gebruik van horloges, klokken, telefoons en kalenders om ons leven te ordenen. We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd, elke dag 24 uur. Ongeacht je status in het leven, niemand heeft meer of minder tijd dan een ander.

reflectievraag bijbelstudie Prediker dag 11, Good Morning Girls

Het doet er voor God toe hoe we onze tijd gebruiken. Laten we eindigen in gebed en God vragen om ons verstandig te leiden als we onze agenda’s elke dag vullen.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.