Bijbelstudie Prediker dag 12

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 12. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 12.

Prediker dag 12

Dag 12: Hij maakt alle dingen mooi

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 3 vers 9 t/m 15. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Lees vers 9 en 10. Wat heeft God volgens vers 11 met de tijd gemaakt.

 

Op welke manier is het menselijke perspectief van tijd anders dan Gods perspectief van tijd?

 

Als we een doos met puzzelstukjes leeggooien en beginnen om de puzzel te maken, dan is het in eerste instantie een puinhoop. Als er een hoek compleet is, dan is dat mooi om te zien. Daarna beginnen andere stukjes op hun plaats te ‘vallen’. Op sommige momenten moet ik van een grote puzzel weglopen en later terugkomen omdat het me frustreert. Een klein beetje perspectief maakt het makkelijker beheersbaar. Maar naar mate de tijd verstrijkt, wordt het plaatje compleet en is het prachtig.

Al onze levens zijn zoals puzzels. God heeft elk stukje samengebracht.

Hij gebruikt het goede en slechte om ons te vormen en te laten zien dat Hij trouw is. Hij gebruikt onze beproevingen en triomfen om ons naar Hem toe te drijven en Zichzelf te openbaren.

We moeten geduldig zijn met God terwijl Hij ons verhaal schrijft en alles mooi maakt op zijn tijd.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 12, Good Morning Girls

Hoe worden we ons volgens vers 11 bewust van de eeuwigheid?

 

Er is in ieder van ons een bewustzijn dat aanvoelt dat er meer is in het leven dan alleen het hier en nu. We zien dit in kleine meisjes die zich verkleden als prinsessen en ervan dromen om deel uit te maken van een ander koninkrijk.

Deze wereld is als het bal van Assepoester. De mooiste dag of vreugde komt uiteindelijk tot een einde. De klok slaat middernacht en we vallen terug in moeilijke tijden. Alle vreugden die we hier op aarde hebben, zijn slechts een voorproefje van wat komen gaat in de hemel. Het magische koninkrijk van Disney World verbleekt in vergelijking met het koninkrijk van de hemel, waar de klok met middernacht nooit meer zal slaan. We zullen voor altijd bij de Koning der koningen zijn en we zullen leven in vreugde voor de eeuwigheid!

God heeft een nieuwsgierigheid naar de eeuwigheid in ons gelegd, zelf al bij jonge kinderen, zodat we Hem zouden zoeken. Maar volgens vers 11 kunnen we het grote plaatje nog niet zien. We kunnen niet kijken van het begin tot het einde, maar op een dag zullen we dat wel kunnen!

Wat concludeert Salomo in vers 12 en 13?

 

God geeft de gelovige de mogelijkheid om plezier te hebben en goed te doen. Hij geeft ook goede gaven van eten, drinken en werk.

Ik ben op zendingsreizen geweest en heb gelovigen over de hele wereld zien zingen tot de Heere in shanty’s. Als Amerikanen vergapen we ons aan hun vermogen om vreugde te hebben en goed te doen aan anderen terwijl ze zo weinig hebben. Misschien hebben ze ontdekt dat de gave van eten, drinken en werk genoeg is en zijn wij het die de noodzaak voelen om achter elke utopie aan te rennen. Wij zijn degenen die het aan vreugde ontbreekt en aan tijd om goed te doen aan anderen.

Op welke manier oefen jij jezelf in het hebben van vreugde in eten, drinken en werk? Is er iets dat je nodig hebt om te veranderen?

 

Lees Efeze 2 vers 10. Wat behoren we als gelovigen te doen?

 

Tot slot, wat leert Prediker 3 vers 14 en 15 ons over God?

 

Onlangs zat ik bij een zwembad met vrienden te praten over een moeilijkheid in mijn leven. Ik was verrast en getroost om te ontdekken dat mijn vrienden exact hetzelfde probleem hadden ervaren. Vers 15 vertelt ons dat het leven zichzelf steeds herhaalt. Grote kans dat jij met dezelfde dingen geconfronteerd wordt als ik. Onze levens zijn een herhaling van elkaar. Heb je ruzie met je echtgenoot? Ik ook. Worstel je met het verliezen van je humeur richting je kinderen? Ik ook. Ben je moe van de stapels wasgoed? Ik ook!

Sociale media laat me zien dat onze levens allemaal parallel lopen aan elkaar. Onze strijd en moeilijkheden zijn normaal. Soms voelen we ons alleen, alsof we de enige zijn die met bepaalde beproevingen geconfronteerd worden, maar dat is niet het geval. Over de hele wereld worstelen vele vandaag de dag met dezelfde dingen als waar jij mee worstelt. Soms zal God beproevingen herhalen in ons leven, steeds opnieuw, totdat we onze les goed geleerd hebben. God is geduldig als het daarover gaat. Hij gaat heel het eind met ons mee.

Is er iets in je leven dat steeds terugkeert en je aandacht heeft? Wat zou God je daardoor aan het leren kunnen zijn?

 

Eindig in gebed door voor deze situatie te bidden en het over te geven aan God.