Bijbelstudie Rust en laat los dag 18

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Rust en laat los dag 18. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Rust en laat los – tekst dag 18.

Bijbelstudie Rust en laat los dag 18, Good Morning Girls

Dag 18: laat je verkwikken

“Hij verkwikt mijn ziel.” Psalm 23 vers 3

Rusten is goed. Loslaten is goed. Muziek, kaarsen en bloemen zijn goed. Slapen is goed en bubbelbaden zijn goed. Maar als dat alles is en we de dagelijkse verbinding met God missen, dan is dat niet goed.

We kunnen ons lichaam rust geven, maar het is God die onze ziel verkwikt en herstelt. Had je vroeger passie voor God en is dat door moeilijkheden of beproevingen gedoofd? God wil het vuur in je ziel herstellen en aanwakkeren.

In Psalm 23 worden we eraan herinnerd dat de Heere onze Herder is. Dat is Hij voor jou persoonlijk! We kunnen in groene weiden liggen omdat Hij voor onze veiligheid zorgt. Hij leidt ons langs stille wateren zodat we er niet in vallen. Hij verkwikt en verfrist onze zielen.

Hoewel we door donkere valleien lopen, hoeven we niet te vrezen; de schaduwen die ons achtervolgen, zullen ons geen pijn doen. God is bij ons en leidt ons. Hij zorgt voor overwinning, dwars door onze moeilijkheden heen. Nu en in de toekomst.

Gods plannen voor mijn leven vind ik niet altijd fijn. Soms vraag ik mij af waarom Hij de dingen niet gewoon goed laat verlopen, zoals ik geloof dat Hij dat kan. Hij is sterk, machtig en vol kracht. Hij kan de gehele oceaan in de palm van Zijn hand houden (Jesaja 40 vers 12), dus waarom doet Hij niet gewoon wat ik vraag?

Misschien is het precies andersom en wil Hij juist dat ik doe wat Hij vraagt.

Jesaja 55 vers 9 zegt dat Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten. Ik begrijp misschien niet alles wat God in mijn leven doet. Maar dit weet ik wel: mijn verhaal is nog niet afgelopen en dat van jou ook niet. Onze Herder loopt elke stap van de weg naast ons. We zijn nooit alleen. Dus we kunnen onze kaarsen aansteken, rusten, loslaten, zingen, genieten van bloemen en bubbelbaden! Onze Herder heeft alles onder controle. Laat Hem je ziel verkwikken!

Reflectievraag dag 18:

Op welke manier heeft God jouw ziel verkwikt door het lezen van Zijn Woord de afgelopen vier weken? Heeft het iets in je veranderd?

Te lezen Bijbelgedeelte:

Psalm 23 vers 1 – 6.