Bijbelstudie Prediker dag 24

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 24. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 24.

Prediker dag 24

Dag 24: de wijste van allen

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 9 vers 10 t/m 18.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Hoe behoor je je werk te doen volgens vers 10?

 

Wat vertelt Paulus ons over hoe we ons werk behoren te doen, in Kolossenzen 3 vers 23?

 

Welk werk God ons ook geeft om te doen, we moeten naar uitmuntendheid streven en het doen met al onze kracht. We behoren niet lui te zijn, maar harde en energieke werkers, of we nu binnen- of buitenshuis werken. Als we op die manier werken, dienen we in feite de Heere en zal het ons vreugde brengen.

Salomo vertelt ons om te genieten van ons eten, drinken, familie, vrienden, huwelijk en werk, omdat dit er niet meer zal zijn als we eenmaal dood zijn. We hebben Gods goedkeuring om dit te doen! Geniet ervan! Soms blijven christenen vastzitten in de modder. Waar je ook bent, op het zendingsveld of in je eigen huis, leef het leven met enthousiasme en uit volle teugen. We weten nooit wat morgen brengt. Het kan worden zomaar worden afgebroken. Laten we, met de hulp van de Heilige Geest, het leven omarmen, God dienen met elke ademteug die we hebben en het alles geven wat we hebben.

Bekijk Prediker 9 vers 11 en 12. Welke 5 verschillende menselijke vermogens worden hier genoemd? En garandeert het bezit hiervan dat we een succesvol leven hebben onder de zon?

 

Het leven is onvoorspelbaar. Tijden en gelegenheden overkomen ons allemaal. Waarmee vergelijkt Salomo de tijd, volgens vers 12?

 

Vertel over een periode waarin je plannen maakten die niet doorgingen.

 

Eens, toen ik een moeilijke tijd had, vertelde een wijze vrouw mij: “Dit kan jouw plan B voor het leven zijn, maar dit was Gods plan A voor jou”. Soms worden de plannen die ik heb, onderbroken door de plannen die God voor mij heeft.

Spreuken 19 vers 21 zegt:

In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand.

We moeten God vertrouwen, wandelen in gehoorzaamheid en geloof en genieten van de zegen die Hij geeft, zowel de verwachte als onverwachte zegen!

Laten we kijken naar Prediker 9 vers 13 t/m 16. Salomo vertelt een kort verhaal over een machtige koning die een kleine stad aanvalt. De nederlaag was zeker, hoewel er een arme, wijze man was die de stad had kunnen redden, maar niemand dacht aan die arme man. Hij werd vergeten!

Welke impact had dit verhaal op Salomo?

 

Er zijn veel mensen met Bijbelse wijsheid die elke dag leven zonder erkenning of beloning. Ze dienen in onze kerken, scholen, gemeenschappen en op het zendingsveld. Ze dienen de zieken en hongerigen. Ze hebben lief, luisteren en brengen maaltijden aan degenen die troost nodig hebben. Ze adviseren, leiden zondagsschoolklassen, mentoren tieners en openen hun huis voor gemeenschap. De wereld noemt deze mensen niet wijs, maar ze zijn het meest wijs van allemaal. Ze waarderen wat God waardeert en hoewel ze hier op aarde weinig beloning krijgen, zal God hen op een dag belonen.

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 24, Good Morning Girls

Onderzoek heeft aangetoond dat als een ouder de stem verhoogt richting het kind, er een verdedigingsmechanisme begint te werken dat het kind helpt om zich emotioneel te beschermen door de woorden ‘uit te zetten’ die je zegt. Dus als we als moeders schreeuwen, dan wordt ons kind niet dichter bij wijsheid en begrip gebracht. In plaats van schreeuwen, moeten we zacht, kalm en rustig spreken. De woorden van een wijze, die in rust worden gehoord, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser. Bovendien zullen we ons beter over onszelf voelen als vrouw en moeder.

Kijk tot slot naar vers 18. Wijsheid is beter dan wat?

 

Wijsheid is beter dan oorlog, maar de grote mond van een zondaar kan veel verwoesting aanbrengen aan een stad of land of in ons geval de kerk, werkplaats of thuis. Laten wij die verstandige stem mogen zijn te midden van discussies, ruzies en vechtpartijen. Laten we met Gods hulp degene mogen zijn die mensen naar vrede kan leiden doormiddel van onze vriendelijke woorden en de wijsheid van de Heere.

Schrijf een gebed uit dat je naar aanleiding van de studie van vandaag richting God wilt uitspreken.