Bijbelstudie Prediker dag 14

Hieronder vind je de volledige tekst van de Bijbelstudie Prediker dag 14. Als je deze tekst wilt printen, kun je het volgende bestand downloaden: Bijbelstudie Prediker dag 14.

Prediker dag 14

Dag 14: verdrukking en concurrentie

Laten we beginnen met gebed.

Lees langzaam Prediker 4 vers 1 t/m 8.

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren.

Terwijl Salomo rijkdom, wijsheid en het goede leven onderzoekt, verkent hij ook de diepten van pijn en lijden waarmee mensen worden geconfronteerd ‘onder de zon’.

Salomo is ontmoedigd door de onderdrukking van deze wereld. Wat concludeert hij in Prediker 4 vers 1 t/m 3?

 

Wat zou voor ons als christenen onze reactie moeten zijn op onderdrukking in deze wereld?

 

Lees 2 Korinthe 1 vers 3 en 4. Op welke manier gebruikt God onze beproevingen in het leven van anderen?

 

In Prediker 4 vers 4 en 5 zien we twee tegenstellingen van het leven. Ten eerste zien we in vers 4 een succesvol en bekwaam iemand. Deze persoon heeft de top bereikt door te concurreren en zich te vergelijken met zijn gelijken. De drang om nummer één te zijn en de jaloezie op iedereen die beter is, heeft hem vaardiger gemaakt.

De laatste van de Tien Geboden in Exodus 20 vers 17 zegt dat je niet zult begeren het huis van je buurman, zijn vrouw, bedienden, dieren of iets dat je buurman heeft. Dit is een zondige manier van leven en behaagt God niet.

Vervolgens zien we in vers 5 de luie persoon, zonder ambitie of richting in het leven. Hij zal eindigen met niets. 2 Thessalonicenzen 3 vers 10b zegt: “Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.” Luiheid is een zondige manier van leven en het behaagt God ook niet.

Wat noemt Salomo in Prediker 4 vers 6 als een beter pad om te volgen?

 

Het is vandaag de dag erg moeilijk voor moeders om rustiger aan te doen. De wereld vertelt ons om door te gaan! Zorg dat die kinderen worden aangemeld voor voetbal, pianolessen, gym, basketbal, honkbal, noem maar op. Het voelt alsof iedereen het doet!

De wereld vertelt ons om onze agenda’s vol te krijgen en bezig te blijven. Als je dat niet doet, zouden je kinderen iets kunnen missen of ze zijn niet ‘cool’ of ze zullen belangrijke lessen voor het leven niet leren. Competitie laat moeders uit angst hun agenda’s vullen.

Maar vers 6 laat ons zien dat er waarde schuilt in rust. Deze wereld kent de rust niet die onze Heiland Jezus biedt. Ze hoeven niet naar alle uithoeken van deze wereld te rennen om de zin van het leven te vinden. Ze moeten gewoon in de armen van de Maker van deze wereld rennen.

Wat zeggen de volgende verzen over stilte en rust?

Mattheüs 11 vers 28:

 

1 Timotheüs 6 vers 6:

 

Spreuken 15 vers 16:

 

reflectievraag Bijbelstudie Prediker dag 14, Good Morning Girls

Tot slot zien we in vers 8 een eenzame workaholic. Zijn ogen zijn nooit tevreden met rijkdom en hij zal zichzelf nooit afvragen waarom hij zo hard werkt. Dit is ijdelheid.

Laten we pauzeren te midden van alles wat we nastreven en onszelf de waaromvraag stellen. Waarom doen we de dingen die we doen? Als we vandaag niet tevreden zijn, wat laat ons geloven dat we morgen tevreden zullen zijn? Laten we eerlijk zijn. Niets hier op aarde zal ons ooit volledig bevredigen. We moeten ermee stoppen om de wegen van de wereld te volgen en in plaats daarvan in de wegen van het Woord gaan.

Is er iets ‘in je hand’ waarvan het nodig is om het neer te zetten om rust te vinden? Geef het aan God in gebed.